Vår teknologi

Vår teknologi har obegränsade användningsområden och kan appliceras på i stort sett alla typer av material som används för medicintekniska produkter.

Om Bactiguard

Vi är ett svenskt medicinteknikföretag som erbjuder en effektiv och patientvänlig infektionshämmande lösning.

Våra produkter

Vi erbjuder produkter som förhindrar vårdrelaterade infektioner i urin-, luft- och blodvägarna.
 

Sjukhussjuka

Vårdrelaterade infektioner, den så kallade sjukhussjukan, kan drabba dig när du söker vård för en åkomma men istället drabbas av en annan infektion.

Bactiguard förebygger
vårdrelaterade infektioner

Varje år drabbas miljoner människor runt om i världen av vårdrelaterade infektioner, som förutom att orsaka stort lidande för patienten även ofta kräver behandling med antibiotika och innebär höga kostnader för sjukvården. Detta i sin tur ökar risken för spridning av multiresistenta bakterier, som inte längre kan botas med antibiotika. Förbyggande åtgärder, som Bactiguards infektionshämmande lösning  kan göra stor skillnad för att minska antalet vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till ökad patientsäkerhet, minskar användningen av antibiotika och förhindrar spridningen av multiresistenta bakterier. Detta leder till högre patientsäkerhet och livskvalitet för patienterna, sparar avsevärda kostnader för sjukvården och framförallt räddar det tusentals människors liv varje år.

AKTUELLA NYHETER


Juli 06, 2016

Good To Great Tennisakademins nyhetsbrev

Daniel Windahl spelade i Holland och i Sverige i [...]
Juni 02, 2016

Bactiguard delar ut nytt årligt stipendium

Bactiguard delar ut ett nytt årligt stipendium om 10 000 [...]
Juni 01, 2016

Good To Great Tennisakademins nyhetsbrev

Daniel spelade i Båstads Futures under delar av maj, [...]
Juni 02, 2016

Bactiguard delar ut nytt årligt stipendium

Bactiguard delar ut ett nytt årligt stipendium om 10 000 [...]
Maj 20, 2016

Koncernledningen investerar i Bactiguard

Koncernledningen i Bactiguard har erbjudits en [...]
Maj 19, 2016

Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den [...]
Juli 06, 2016

Good To Great Tennisakademins nyhetsbrev

Daniel Windahl spelade i Holland och i Sverige i [...]
Juni 01, 2016

Good To Great Tennisakademins nyhetsbrev

Daniel spelade i Båstads Futures under delar av maj, [...]
Maj 18, 2016

Good To Great Tennisakademins nyhetsbrev

Daniel har inte tävlat efter sin Greklandsresa, han har [...]

Kalender

Augusti 11, 2016

Kvartalsrapport för april - juni 2016

Bactiguard redovisar resultatet för...
Oktober 01, 2016 till Oktober 05

29th European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) 2016 Annual Congress

ESICM 2016 är European Society of...
Oktober 05, 2016 till Oktober 07

Urologidagarna 2016

För mer info se SUFs hemsida

BACTIGUARD - KURS

Prenumerera på våra nyheter