Vår teknologi

Vår teknologi har obegränsade användningsområden och kan appliceras på i stort sett alla typer av material som används för medicintekniska produkter.

Om Bactiguard

Vi är ett svenskt medicinteknikföretag som erbjuder en effektiv och patientvänlig infektionshämmande lösning.

Våra produkter

Vi erbjuder produkter som förhindrar vårdrelaterade infektioner i urin-, luft- och blodvägarna.
 

Sjukhussjuka

Vårdrelaterade infektioner, den så kallade sjukhussjukan, kan drabba dig när du söker vård för en åkomma men istället drabbas av en annan infektion.

Bactiguard förebygger
vårdrelaterade infektioner

Varje år drabbas miljoner människor runt om i världen av vårdrelaterade infektioner, som förutom att orsaka stort lidande för patienten även ofta kräver behandling med antibiotika och innebär höga kostnader för sjukvården. Detta i sin tur ökar risken för spridning av multiresistenta bakterier, som inte längre kan botas med antibiotika. Förbyggande åtgärder, som Bactiguards infektionshämmande lösning  kan göra stor skillnad för att minska antalet vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till ökad patientsäkerhet, minskar användningen av antibiotika och förhindrar spridningen av multiresistenta bakterier. Detta leder till högre patientsäkerhet och livskvalitet för patienterna, sparar avsevärda kostnader för sjukvården och framförallt räddar det tusentals människors liv varje år.

AKTUELLA NYHETER


Maj 20, 2016

Koncernledningen investerar i Bactiguard

Koncernledningen i Bactiguard har erbjudits en [...]
Maj 19, 2016

Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den [...]
Maj 18, 2016

Good To Great Tennisakademins nyhetsbrev

Daniel har inte tävlat efter sin Greklandsresa, han har [...]
Maj 20, 2016

Koncernledningen investerar i Bactiguard

Koncernledningen i Bactiguard har erbjudits en [...]
Maj 19, 2016

Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den [...]
Maj 12, 2016

Delårsrapport för Q1 2016

Bactiguard inleder året med en ökad [...]
Maj 18, 2016

Good To Great Tennisakademins nyhetsbrev

Daniel har inte tävlat efter sin Greklandsresa, han har [...]
April 22, 2016

Bactiguard Årsredovisning 2015

Bactiguard Årsredovisning 2015 är nu publicerad. 
April 22, 2016

Utvecklar en ny generation katetrar

  Bactiguard och BioInteractions har mottagit ett [...]

Kalender

Maj 28, 2016 till Maj 30

Euroanaesthesia 2016

Euroanaesthesia skapar en...
Augusti 11, 2016

Kvartalsrapport för april - juni 2016

Bactiguard redovisar resultatet för...
Oktober 01, 2016 till Oktober 05

29th European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) 2016 Annual Congress

ESICM 2016 är European Society of...

BACTIGUARD - KURS

Prenumerera på våra nyheter