Felmeddelande

The MailChimp PHP library is missing the required GuzzleHttp library. Please check the installation notes in README.txt.

Varningsmeddelande

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Vår teknologi

Vår teknologi har obegränsade användningsområden och kan appliceras på i stort sett alla typer av material som används för medicintekniska produkter.

Om Bactiguard

Vi är ett svenskt medicinteknikföretag som erbjuder en effektiv och patientvänlig infektionsförebyggande lösning.

Våra produkter

Vi erbjuder produkter som förebygger vårdrelaterade infektioner i urin-, luft- och blodvägarna.
 

Vårdrelaterade infektioner

Den så kallade sjukhussjukan, kan drabba dig när du söker vård för en åkomma men istället drabbas av en annan infektion.

BACTIGUARDS DELÅRSRAPPORT Q2

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade delårsrapporten för andra kvartalet torsdagen den 13 augusti 2020 kl. 07.30. Med anledning av det bjöd företaget in till en webcast på engelska för investerare, analytiker och media den 13 augusti kl. 10.00, där VD Cecilia Edström presenterade och kommenterade delårsrapporten samt svarade på frågor. Bactiguards nya CFO Gabriella Björknert Caracciolo deltog också.

Ta del av webcasten nedan:

Bactiguard förebygger
vårdrelaterade infektioner

Varje år drabbas miljoner människor runt om i världen av vårdrelaterade infektioner, som förutom att orsaka stort lidande för patienten även ofta kräver behandling med antibiotika och innebär höga kostnader för sjukvården. Detta i sin tur ökar risken för spridning av multiresistenta bakterier, som inte längre kan botas med antibiotika. Förbyggande åtgärder, som Bactiguards infektionsförebyggande lösning  kan göra stor skillnad för att minska antalet vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till ökad patientsäkerhet, minskar användningen av antibiotika och förhindrar spridningen av multiresistenta bakterier. Detta leder till högre patientsäkerhet och livskvalitet för patienterna, sparar avsevärda kostnader för sjukvården och framförallt räddar det tusentals människors liv varje år.

AKTUELLA NYHETER


September 12, 2020

Många patienter som drabbas av allvarlig covid-19 dör av sepsis och dess komplikationer

Medan antalet globala fall av corona-smittade överstiger [...]
Augusti 21, 2020

Viktor Rydbergs skolor utrustar lärare och övrig personal med Hydrocyn® aqua

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor utrustar sin lärarkår [...]
Augusti 13, 2020

Delårsrapport för andra kvartalet 2020

Stark tillväxt och positiv resultatutveckling i ett [...]
Augusti 21, 2020

Viktor Rydbergs skolor utrustar lärare och övrig personal med Hydrocyn® aqua

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor utrustar sin lärarkår [...]
Augusti 13, 2020

Delårsrapport för andra kvartalet 2020

Stark tillväxt och positiv resultatutveckling i ett [...]
Augusti 12, 2020

Health Canada ger interimsgodkännande för Bactiguards endotrakealtuber

Health Canada har genom ett interimsbeslut godkänt [...]
September 12, 2020

Många patienter som drabbas av allvarlig covid-19 dör av sepsis och dess komplikationer

Medan antalet globala fall av corona-smittade överstiger [...]
Augusti 10, 2020

Kraftig ökning av larmsamtal till giftinformationscentralen - barn överrepresenterade

Sedan Corona-pandemin satte fart i mitten av februari kan [...]
November 18, 2019

Antibiotikans framtid är vårt gemensamma ansvar

World Antibiotic Awareness Week (WAAW) är ett [...]

Kalender

November 05, 2020

Delårsrapport för tredje kvartalet

Delårsrapport för Q3 

BACTIGUARD - KURS

Prenumerera på våra nyheter