Vår teknologi

Vår teknologi har obegränsade användningsområden och kan appliceras på i stort sett alla typer av material som används för medicintekniska produkter.

Om Bactiguard

Vi är ett svenskt medicinteknikföretag som erbjuder en effektiv och patientvänlig infektionshämmande lösning.

Våra produkter

Vi erbjuder produkter som förhindrar vårdrelaterade infektioner i urin-, luft- och blodvägarna.
 

Vårdrelaterade infektioner

Den så kallade sjukhussjukan, kan drabba dig när du söker vård för en åkomma men istället drabbas av en annan infektion.

Bactiguard förebygger
vårdrelaterade infektioner

Varje år drabbas miljoner människor runt om i världen av vårdrelaterade infektioner, som förutom att orsaka stort lidande för patienten även ofta kräver behandling med antibiotika och innebär höga kostnader för sjukvården. Detta i sin tur ökar risken för spridning av multiresistenta bakterier, som inte längre kan botas med antibiotika. Förbyggande åtgärder, som Bactiguards infektionshämmande lösning  kan göra stor skillnad för att minska antalet vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till ökad patientsäkerhet, minskar användningen av antibiotika och förhindrar spridningen av multiresistenta bakterier. Detta leder till högre patientsäkerhet och livskvalitet för patienterna, sparar avsevärda kostnader för sjukvården och framförallt räddar det tusentals människors liv varje år.

AKTUELLA NYHETER


April 18, 2018

Bactiguards årsredovisning 2017

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) [...]
April 17, 2018

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. [...]
April 03, 2018

Mikael Ymer återvänder till Team Bactiguard

Mikael Ymer, en av Sveriges mest lovande tennistalanger [...]
April 18, 2018

Bactiguards årsredovisning 2017

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) [...]
April 17, 2018

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. [...]
April 03, 2018

Mikael Ymer återvänder till Team Bactiguard

Mikael Ymer, en av Sveriges mest lovande tennistalanger [...]
Januari 11, 2018

Team Bactiguard växer med Tsegai Gebremeskel

Från och med årsskiftet har Team Bactiguard en ny medlem, [...]
November 28, 2017

Bactiguard i toppen av Stockholmsbörsens mest jämställda bolag

Bactiguard var en av fyra finalister till AllBrightpriset, [...]
November 15, 2017

Världens viktigaste läkemedel kan snart sluta fungera

Antibiotikaresistensen ökar till allt farligare nivåer i [...]

Kalender

Maj 08, 2018

Delårsrapport Q1 2018

Delårsrapport Q1 2018
Maj 16, 2018

Årsstämma

Årsstämma i Bactiguard Holding AB...
Maj 31, 2018 till Juni 01

FÓRUM INTERNACIONAL DE SEPSE

http://www.forumsepse.com.br/2018/

BACTIGUARD - KURS

Prenumerera på våra nyheter