Felmeddelande

The MailChimp PHP library is missing the required GuzzleHttp library. Please check the installation notes in README.txt.

Varningsmeddelande

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Vår teknologi

Vår teknologi har obegränsade användningsområden och kan appliceras på i stort sett alla typer av material som används för medicintekniska produkter.

Om Bactiguard

Vi är ett svenskt medicinteknikföretag som erbjuder en effektiv och patientvänlig infektionsförebyggande lösning.

Våra produkter

Vi erbjuder produkter som förebygger vårdrelaterade infektioner i urin-, luft- och blodvägarna.
 

Vårdrelaterade infektioner

Den så kallade sjukhussjukan, kan drabba dig när du söker vård för en åkomma men istället drabbas av en annan infektion.

Bactiguard förebygger
vårdrelaterade infektioner

Varje år drabbas miljoner människor runt om i världen av vårdrelaterade infektioner, som förutom att orsaka stort lidande för patienten även ofta kräver behandling med antibiotika och innebär höga kostnader för sjukvården. Detta i sin tur ökar risken för spridning av multiresistenta bakterier, som inte längre kan botas med antibiotika. Förbyggande åtgärder, som Bactiguards infektionsförebyggande lösning  kan göra stor skillnad för att minska antalet vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till ökad patientsäkerhet, minskar användningen av antibiotika och förhindrar spridningen av multiresistenta bakterier. Detta leder till högre patientsäkerhet och livskvalitet för patienterna, sparar avsevärda kostnader för sjukvården och framförallt räddar det tusentals människors liv varje år.

AKTUELLA NYHETER


Augusti 10, 2020

Kraftig ökning av larmsamtal till giftinformationscentralen - barn överrepresenterade

Sedan Corona-pandemin satte fart i mitten av februari kan [...]
Augusti 10, 2020

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 13 augusti 2020

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten [...]
Juni 03, 2020

Bactiguard inleder samarbete med Apotea om försäljning av Hydrocyn® aqua

Bactiguard inleder samarbete med nätapoteket Apotea om [...]
Augusti 10, 2020

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 13 augusti 2020

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten [...]
Juni 03, 2020

Bactiguard inleder samarbete med Apotea om försäljning av Hydrocyn® aqua

Bactiguard inleder samarbete med nätapoteket Apotea om [...]
Juni 02, 2020

Hydrocyn® aqua dödar coronaviruset som orsakar covid-19

Bactiguard har nu fått bekräftat att Hydrocyn® aqua [...]
Augusti 10, 2020

Kraftig ökning av larmsamtal till giftinformationscentralen - barn överrepresenterade

Sedan Corona-pandemin satte fart i mitten av februari kan [...]
November 18, 2019

Antibiotikans framtid är vårt gemensamma ansvar

World Antibiotic Awareness Week (WAAW) är ett [...]
September 13, 2019

Bactiguard uppmärksammar World Sepsis Day

Sepsis är ett globalt hälsoproblem och var tredje till [...]

Kalender

Augusti 13, 2020

Delårsrapport för andra kvartalet

Delårsrapport för Q2 

November 05, 2020

Delårsrapport för tredje kvartalet

Delårsrapport för Q3 

BACTIGUARD - KURS

Prenumerera på våra nyheter