December 01, 2017 14:00 till 17:00

Stockholms Sjukhem

BIP CIP Stockholm

Bactiguard bjuder in till en utbildningsdag för sjukvårdspersonal inom Stockholms läns landsting med fokus på infektionsprevention. Under en eftermiddag kommer vi diskutera urinkateterbehandling och omvårdnad samt nya arbetssätt som kan ge högre livskvalitet för våra patienter som behandlas med kateter. 

Läs mer >>>