Investor RelationsBactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten bokslutskommunikén för 2017 tisdagen den 6 februari 2018 kl. 08.00.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 6 feb kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

Bokslutskommunikén kommer finnas här och presentationsmaterial för telefonkonferensen kommer att finnas tillgängliga här från kl. 08.00 samma dag.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 566 426 99  

För investerare

CFO
+46 722 262 328