Bolagsstyrning

Bolagsstyrning innebär samspelet mellan Bactiguards aktieägare och Bactiguards styrelse och ledning. Detta avsnitt är framtaget ur ett intressentperspektiv. Bolagsstyrningen i Bactiguard utgår från lag, bolagsordningen och NASDAQ Stockholms Regelverk för emittenter samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer, såsom Svensk kod för bolagsstyrning.