Bolagsstyrningsrapporter

Bactiguard introducerades på börsen i juni 2014. Aktien listas på NASDAQ OMX Stockholm under namnet Bacti.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Våra bolagstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2019

Bolagsstyrningsrapport 2018

Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2016

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2014