Maj 16, 2018

Årsstämma

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 16 maj 2018.