Maj 19, 2016 14:00

Årsstämma 2016

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 19 maj 2016, kl. 14.00 i Botkyrka.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om skriftlig begäran inkommit till styrelsen senast den 31 mars 2016. Begäran ska ställas till styrelsen och skickas till Fredrik Järrsten på adress: Bactiguard Holding AB (publ), Box 15, 146 21 Tullinge.