Mars 11, 2016 18:15 till Mars 15 18:15

München, Tyskland

EAU 2016

Bactiguard är på den årliga European Society for Urology (EAU) kongressen, som är ett forum för att presentera data och utbyta idéer för urologisk utveckling, liksom för att dela evidensbaserad kunskap av klinisk relevans.