Senaste nyheterna

September 12, 2020

Många patienter som drabbas av allvarlig covid-19 dör av sepsis och dess komplikationer

Medan antalet globala fall av corona-smittade överstiger 28 miljoner och antalet dödsfall närmar sig 1 miljon, visar vetenskapliga data att covid-19 orsakar sepsis. Många patienter som drabbas av allvarlig covid-19 dör av sepsis och dess komplikationer. Sepsis orsakar minst 11 miljoner dödsfall varje år i världen, men endast en liten del av befolkningen känner till vad det är.

Augusti 10, 2020

Kraftig ökning av larmsamtal till giftinformationscentralen - barn överrepresenterade

Sedan Corona-pandemin satte fart i mitten av februari kan Giftinformationscentralen se en kraftig ökning av samtal om misstänkta handspritsförgiftningar, rapporterar SVT. Samtalen kommer främst från oroliga föräldrar vars barn fått i sig produkten.

November 18, 2019

Antibiotikans framtid är vårt gemensamma ansvar

World Antibiotic Awareness Week (WAAW) är ett WHO-initiativ som syftar till att öka den globala medvetenheten om antibiotikaresistens. Med ökad kunskap hoppas man kunna bromsa framväxten och minska spridningen av multiresistenta bakterier. Årets tema fokuserar på förebyggande av infektioner med hjälp av enkla åtgärder och beteendeförändringar.

Senaste pressmeddelanden

Augusti 21, 2020

Viktor Rydbergs skolor utrustar lärare och övrig personal med Hydrocyn® aqua

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor utrustar sin lärarkår och övrig personal med Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) från Bactiguard som ett led i sitt förebyggande arbete.

Augusti 13, 2020
Regulatorisk

Delårsrapport för andra kvartalet 2020

Stark tillväxt och positiv resultatutveckling i ett kvartal präglat av Covid-19

Augusti 12, 2020

Health Canada ger interimsgodkännande för Bactiguards endotrakealtuber

Health Canada har genom ett interimsbeslut godkänt Bactiguards infektions-förebyggande endotrakealtuber. Godkännandet föranleds av den pågående covid-19-pandemin, eftersom Bactiguards endotrakealtuber kan minska risken för sekundära infektioner hos svårt sjuka patienter.

Prenumerera