Nyheter

November 28, 2017

Bactiguard i toppen av Stockholmsbörsens mest jämställda bolag

Bactiguard var en av fyra finalister till AllBrightpriset, som tilldelas det bolag på Stockholmsbörsen som gjort den mest betydande insatsen för att driva företaget mot en mer jämställd verksamhet under det gångna året. 

 
- Gemensamt för de fyra finalisterna är att de alla visar att jämställdhet är ett prioriterat område och att man jobbar hårt för att minska diskriminering på arbetsplatsen. De har med andra ord gjort sin jämställdhetsläxa, säger Tove Dahlgren, tillträdande tillförordnad vd på AllBright*.

Samtliga 39 bolag på AllBrights gröna lista nominerades i ett första skede. Urvalsprocessen baserades sedan på enkätundersökningar och intervjuer, där både vd och medarbetare fick lämna kommentarer. Till slut återstod endast fyra finalister, varav Bactiguard var en. När AllBrights jury aviserade resultatet var det omsorgsbolaget Humana som kammade hem förstapriset och utsågs till börsens mest jämställda bolag.

- Vi är mycket stolta över att vi tog oss hela vägen till final och nu befinner oss högt upp på AllBrights lista över börsens mest jämställda bolag. Jämställdhet är en självklar del av våra kärnvärden och företagskultur. Att vi har medarbetare av många olika nationaliteter, kvinnor och män i olika åldrar, berikar vår kultur och gör företaget mer dynamiskt. Vi blir helt enkelt mer konkurrenskraftiga, säger Christian Kinch, VD.

Bactiguard stiger på AllBrights gröna börslista
AllBright rankar varje år Stockholmsbörsens bolag utifrån hur de befordrar kvinnor till ledningsgruppen. De mest jämställda bolagen återfinns på AllBrights gröna lista, medan de mindre jämställda placeras på den gula listan och de mansdominerade bolagen hamnar på den röda listan. Bactiguard tog i år några rejäla kliv uppåt på listan, från plats 104 till 29. Inom Bactiguard finns en bred mångfald av olika nationaliteter och språk, med medarbetare från 17 olika länder, varav hälften kvinnor och hälften män. Samma könsfördelning råder mellan företagets chefer.


*AllBright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. AllBright arbetar aktivt med opinionsbildning för att påverka beslutsfattare i näringslivet att arbeta medvetet och målinriktat med att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Stiftelsen kartlägger kontinuerligt näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation. AllBright vill skifta debatten från att diskutera problem till att komma fram till lösningar.


  Tillbaka