Nyheter

Maj 25, 2018

Bactiguards nya styrelseordförande om bolagets framtidsutsikter


Vid Bactiguards årsstämma i början av maj valdes Jan Ståhlberg till ny ledamot och ordförande i Bactiguards styrelse. Om sitt intresse för Bactiguard och om sin syn på bolagets framtidsutsikter, förklarar han utförligt i en artikel i Dagens Industri.
 
”Bactiguards nya ordförande spår ketchupeffekt”: www.di.se/analys/bactiguards-nya-ordforande-spar-ketchupeffekt/
(Martin Lindgren, Dagens Industri, 24 maj, 2018)

Vid sidan av Bactiguard är Jan Ståhlberg vice ordförande i EQT AB där han varit verksam sedan starten 1995. Tidigare i sin karriär, under perioden 1985 till 1994, arbetade Ståhlberg i olika befattningar inom Ovako Steel.

Jan Ståhlberg har omfattande erfarenhet av styrelsearbete, både i Sverige och internationellt, bland annat från cancerdiagnostikföretaget Dako, Carl Zeiss Vision och Gambro inom life science-området.

Vid bolagsstämman i maj hade Jan Ståhlberg ett aktieinnehav om totalt 2 463 080 B-aktier i Bactiguard, motsvarande drygt 7 % av kapitalet, vilket innebär att han vid samma tidpunkt var tredje största aktieägare i bolaget.


  Tillbaka