Nyheter

Maj 03, 2019

Vårdrelaterade infektioner leder till flest dödsfall

En ny analys från Socialstyrelsen visar att vårdrelaterade infektioner är en av de vårdskador som leder till flest dödsfall. Lunginflammation och sepsis är de vanligaste bakomliggande orsakerna.

De vårdskador som främst leder till dödsfall är vårdrelaterade infektioner, svikt i vitala funktioner, läkemedel och skador efter kirurgi. Risken för dödsfall är större vid dessa skador än vid andra typer av skador.

I de fall där en vårdrelaterad infektion (VRI)  lett till dödsfall är lunginflammation (pneumoni) och blodförgiftning (sepsis) de vanligaste infektionstyperna. 

Enligt Världshälsoorganisation, WHO, går det att med hjälp av effektiva förebyggande åtgärder minska antalet vårdrelaterade infektioner med 30 %.1 OECD gav 2017 ut en rapport som betonar att kostnaden för infektionsprevention är mycket lägre än kostnaden för inträffade VRI.2

Mer än hälften av alla vårdrelaterade infektioner orsakas av bakterietillväxt på medicintekniska produkter. Bactiguards infektionsförebyggande endotrakealtub, BIP ETT, har till exempel visat sig att signifikant kunna minska risken för ventilatorassocierad pneumoni (VAP). Bactiguards unika teknologi försvårar för bakterier och andra mikrober att fästa på ytan av medicintekniska produkter, vilket minskar risken för infektioner.


Läs mer om hur Bactiguard räddar liv: www.bactiguard.se

Läs Socialstyrelsens pressmeddelande: Vårdrelaterade infektioner och organsvikt är de allvarligaste vårdskadorna

Referenser:
1. WHO, The critical role of infection prevention and control WHO/HIS/SDS/2016.10  
2. OECD. 2017; DI161105

 

Tillbaka