Nyheter

Augusti 14, 2015

Bactiguard på plats i Irak. Hör vår medarbetare Kefah Esmael intervjuas i Sveriges Radio

I onsdags briserade en bomb i centrala Bagdad. Med anledning av detta och situationen i Irak, intervjuades Kefah Esmael, Bactiguards försäljningschef i Irak, av Sveriges Radio.
Maj 27, 2015

Vårdrelaterade infektioner ökar i Sverige

Vårens nationella mätning av vårdrelaterade infektioner från Sveriges Kommuner och Landsting visar att andelen vårdrelaterade infektioner ökar jämfört med föregående år, från 8,9 till 9,6 procent. Ökningen är relativt liten, men utvecklingen går åt fel håll och resultatet varierar kraftigt mellan olika regioner och landsting. Trots förbättrade hygienrutiner och klädregler har Sverige en fortsatt hög andel vårdrelaterade infektioner.

Sidor