Pressmeddelanden

Maj 16, 2018

Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 16 maj 2018 fattades följande beslut:

Maj 08, 2018

Delårsrapport för första kvartalet 2018

Första kvartalet (januari-mars 2018) Under första kvartalet levererades BIP-produkter till ett värde av 7,3 (2,8) Mkr, en ökning med ca 157%. Intäkterna uppgick till 33,0 (41,0) Mkr, en minskning med ca 20% jämfört...
Maj 08, 2018

Delårsrapport för första kvartalet 2018

Under 2018 är vårt primära fokus att generera tillväxt genom ökad försäljning av vår egen produktportfölj och genom att utveckla nya licensaffärer, för att närma oss de finansiella målen och för att bidra till att rädda fler liv. Därför är det glädjande att vi redan för det första kvartalet kan rapportera en kraftig tillväxt i försäljningen av vår egen produktportfölj, som mer än fördubblades. Vi kan nu lägga hela tio kvartal av stigande försäljning (baserat på rullande tolvmånaderssiffror) bakom oss, så trenden är stabil. Den totala omsättningen och lönsamheten nådde däremot inte upp till de nivåer vi rapporterade under första kvartalet i fjol och det beror på att vi inte slutfört några nya licensaffärer detta kvartal.

Maj 07, 2018

Bactiguards licenspartner Smartwise inleder samarbete med AstraZeneca

Bactiguards licenspartner Smartwise Sweden AB (Smartwise) har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med AstraZeneca avseende bland annat utveckling av avancerade vaskulära injektionskatetrar med Bactiguards ytskikt för nya, innovativa behandlingsmetoder av hjärtsvikt och cancer.

Maj 04, 2018

Bactiguard utser ny distributör för Mexiko

Bactiguard tecknar distributörsavtal för Mexiko med Degasa, ett väletablerat, familjeägt företag på Latinamerikas näst största marknad.

Maj 03, 2018

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 8 maj 2017

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för första kvartalet tisdagen den 8 maj 2017 kl. 08.00.

April 18, 2018

Bactiguards årsredovisning 2017

Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 11 maj och kan beställas på info [at] bactiguard [dot] se. Denna informati...
April 18, 2018

Bactiguards årsredovisning 2017

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2017 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se

April 17, 2018

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj kl. 14.00 vid bolagets huvudkontor på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00.

April 03, 2018

Mikael Ymer återvänder till Team Bactiguard

Mikael Ymer, en av Sveriges mest lovande tennistalanger återvänder till Good to Great Tennis Academy och Team Bactiguard. Han klättrar på världsrankingen och återfinns nu bland de 350 bästa spelarna i världen, samtidigt som han förbereder sig för att spela nästa Davis Cup-match för Sverige.

Sidor