Pressmeddelanden

Mars 27, 2020
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 14.00 vid bolagets huvudkontor på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00.

Mars 25, 2020

Bactiguard börjar tillverka desinfektionsmedel i Tullinge

Bactiguard lanserade desinfektionsmedlet HYDROCYN aqua® i Sverige i början av mars och sedan dess har det varit stor efterfrågan. Så sent som i helgen flögs produkter in från bolagets anläggning i Malaysia via en nyetablerad luftbro. Nu pågår arbete för att kunna dra igång produktion även i Sverige.

Mars 18, 2020

Bactiguard och Svenskt Industriflyg etablerar luftbro för medicinsk skyddsutrustning

Den snabba spridningen av virus-pandemin har lett till att ett stort antal länder stänger sina gränser och att transportkapacitet försvinner i takt med att flygbolagen ställer in rutter och avgångar. Världsekonomin och handeln påverkas i stor omfattning och för tillverkande bolag leder det till osäker varuförsörjning och svårigheter att öka leveranskapaciteten. Det drabbar sjukvården som har ett akut behov av medicinsk skyddsutrustning. Därför etablerar Bactiguard och Svenskt Industriflyg en luftbro mellan Asien och Europa, som görs tillgänglig även för andra svenska företag.

Mars 17, 2020
Regulatorisk

Bactiguard har mottagit order på drygt 20 miljoner kronor för produkt som skyddar mot coronavirus

Bactiguard Holding AB (publ) (”Bactiguard”), BACTI, har under de första dagarna efter lanseringen av HYDROCYN aqua® på den svenska marknaden mottagit kundorder, bland annat från Polismyndigheten, till ett sammanlagt värde av drygt 20 miljoner kronor. Vi prioriterar initialt kunder med samhällskritiska funktioner och arbetar parallellt med att öka produktionskapaciteten både i Sverige och Malaysia för att möta den starka efterfrågan.

Mars 12, 2020

Bactiguard lanserar produkt som skyddar mot coronavirus

Bactiguard lanserar HYDROCYN aqua®, en vattenbaserad produkt som visat sig ha en kraftigt avdödande effekt på tidigare varianter av coronavirus inom 15–30 sekunder. Tidigare erfarenhet visar att den påvisade avdödande effekten kan överföras till nya varianter av coronavirus och tester på Covid-19 (SARS-CoV-2) pågår nu på Karolinska Institutet för att verifiera detta.

Mars 04, 2020

Bactiguard donerar infektionsprevention till Kina

I kampen mot Coronaviruset donerar Bactiguard infektionsförebyggande produkter till kinesiska sjukhus, till ett marknadsvärde av drygt 2 miljoner kronor.

Mars 02, 2020

Bactiguard fullföljer förvärvet av Vigilenz

Bactiguard Holding AB (publ) (”Bactiguard”) har fullföljt förvärvet av Vigilenz Medical Devices och Vigilenz Medical Supplies (tillsammans Vigilenz), som offentliggjordes den 4 februari 2020.

Februari 05, 2020
Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2019 Bactiguard Holding AB

En stark resultatutveckling under årets sista kvartal kombinerat med licensaffären med Zimmer Biomet ledde till det starkaste helårsresultatet i Bactiguards historia. De finansiella effekterna av både ökad BIP-försäljning och nya licensintäkter visar tydligt att vår tillväxtstrategi fungerar.

Februari 04, 2020
Regulatorisk

Christian Kinch lämnar VD-rollen på Bactiguard och föreslås som ny styrelseordförande. Cecilia Edström utsedd till ny VD

Christian Kinch meddelade idag styrelsen att han efter snart 16 år avgår som VD för Bactiguard Holding AB (publ). Styrelsen har med anledning av detta utsett finansdirektör (CFO) och vice VD Cecilia Edström till ny VD för Bactiguard och Stefan Grass (CMO) till vice VD. Till dess att en permanent CFO har rekryterats kommer ekonomichef Lina Arverud att tjänstgöra som tillförordnad CFO.

Inför styrelsens beslut har valberedningen hållit ett extrainkallat möte och beslutat föreslå att Christian Kinch utses till ny styrelseordförande vid årsstämman den 28 april 2020. Styrelsens nuvarande ordförande Jan Ståhlberg har meddelat att han fortsatt står till förfogande för omval som ordinarie styrelseledamot och han förslås av valberedningen att utses till vice styrelseordförande.

Februari 04, 2020
Regulatorisk

Bactiguard gör sitt första förvärv genom att förvärva Vigilenz

Bactiguard fördjupar det partnerskap som inleddes 2015 genom att förvärva Vigilenz Medical Devices och Vigilenz Medical Supplies (tillsammans Vigilenz) i Malaysia. Förvärvet stärker Bactiguards position inom infektionsprevention och sårvård, samt innovations- och produktutvecklingskapacitet och kompetens. Förvärvsvederlaget består av en kontantbetalning på 4,5 miljoner USD som ska betalas på tillträdesdagen samt, med förbehåll för godkännande av årsstämman, 241 512 nya B-aktier i Bactiguard motsvarande ett värde av 2 miljoner US-dollar.

Sidor