Pressmeddelanden

November 24, 2014
Regulatorisk

Valberedning utsedd inför Bactiguards årsstämma 2015

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 21 maj 2015 i Stockholm.

November 14, 2014
Regulatorisk

Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande

November 11, 2014
Regulatorisk

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 14 november

Bactiguard Holding AB offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet fredag den 14 november kl 08.00

November 06, 2014

Bactiguard rekryterar ny marknadschef

Bactiguard stärker försäljnings- och marknadsorganisationen genom rekryteringen av Nina Nilsson som marknadschef. Utöver marknadsföring kommer Nina Nilsson fokusera på att utveckla försäljningen på den svenska marknaden.

Oktober 03, 2014

Bactiguard expanderar i Europa

Bactiguard etablerar sig i Portugal genom ett exklusivt distributörsavtal med Socime Medical Ltd, omfattande hela portföljen av infektionshämmande produkter.

Augusti 15, 2014
Regulatorisk

Bactiguard rapporterar ökade intäkter och förbättrat rörelseresultat för andra kvartalet 2014

Andra kvartalet (april-juni 2014) Intäkterna uppgick till 31,2 (22,1) Mkr, en ökning med 41 % jämfört med motsvarande period föregående år EBITDA, exklusive kostnader i samband med börsnoteringen, uppgic...
Augusti 12, 2014

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport för andra kvartalet den 15 augusti

Bactiguard Holding AB offentliggör rapporten för andra kvartalet 2014 den 15 augusti kl 08.00

Sidor