Pressmeddelanden

December 23, 2015
Regulatorisk

Justerad tilläggsorder från Bard

I augusti 2015 mottog Bactiguard en engångsorder från C.R. Bard (Bard), avsedd att höja deras buffertlager, som genererade extra intäkter på cirka 28 miljoner kronor i tredje kvartalet. Bard har därefter reviderat ned sitt behov av buffertlager. Denna justering kommer att ha en negativ inverkan på Bactiguards intäkter om cirka 8 MSEK.

December 18, 2015

Nionde året för Bactiguard på Arab Health

För nionde året i rad finns Bactiguard på plats på Arab Health, som är en av världens största kongresser för hälso- och sjukvården. Intresset för förebyggande och infektionshämmande lösningar för vårdrelaterade infektioner växer explosionsartat, i takt med det globala hotet av multiresistenta bakterier och antibiotikaresistens.

December 10, 2015
Regulatorisk

Förändring i valberedningen inför Bactiguards årsstämma 2016

Advokat Jan Lombach kommer att ersätta Christian Kinch och har även utsetts till ordförande i valberedningen.  

December 09, 2015
Regulatorisk

Stor klinisk studie startar i Indien

Den planerade kliniska multicenterstudien i Indien har påbörjats och de första patienterna har rekryterats vid två välrenommerade sjukhus. Syftet med studien är att ytterligare verifiera effekten och patientsäkerheten av Bactiguards urinvägskatetrar för att förhindra kateterrelaterade urinvägsinfektioner.

December 09, 2015
Regulatorisk

Stororder från Indien

Bactiguard har mottagit en order från Indien om cirka 50 000 infektionshämmande urinvägskatetrar. Samtidigt har den planerade kliniska studien i landet inletts. 

November 23, 2015
Regulatorisk

Växande intresse för infektionsprevention i Mellanöstern

Bactiguard har mottagit en order från Mellanöstern, som omfattar 2 000 centrala venkatetrar (BIP CVC) och 20 000 urinvägskatetrar (BIP Foley). Leveransen kommer att ske innan årsskiftet.

November 18, 2015
Regulatorisk

Valberedning utsedd inför Bactiguards årsstämma 2016

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 19 maj 2016 i Botkyrka. 

November 11, 2015
Regulatorisk

Bactiguard går in på nytt terapiområde genom licensavtal

Bactiguard och malaysiska Vigilenz Medical Devices (Vigilenz), tillverkare och leverantör av medicintekniska och kirurgiska produkter, har ingått ett licensavtal för Bactiguard belagda ortopediska implantat, som omfattar den sydostasiatiska Asean-regionen.

November 10, 2015
Regulatorisk

Bactiguard säkerställer finansiering

Bactiguard har ingått avtal om en kreditfacilitet på totalt 130 miljoner kronor. Tillsammans med bolagets likvida medel säkerställer kreditfaciliteten refinansieringen av Bactiguards obligationslån som förfaller i december 2016.

Sidor