Pressmeddelanden

September 18, 2018

Bactiguard vinner upphandling i Östergötland

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Region Östergötland. Kontraktet är ett ramavtal som möjliggör för vårdpersonal att köpa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar i både latex och silikon, under minst 2 år.

September 10, 2018
Regulatorisk

Aktieägandet i Bactiguard breddas genom en transaktion omfattande 6,6 miljoner aktier

Huvudaktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ) breddar ägandet och ökar den fria floaten i bolagets aktie genom en försäljning av befintliga aktier till tre svenska institutionella ägare. Transaktionen omfattar totalt 6,63 miljoner B-aktier till kursen 39 kronor per aktie och det sammanlagda värdet uppgår till 258,6 miljoner kronor.

Augusti 16, 2018

Bactiguard breddar sitt sortiment av BIP Foley-katetrar

Bactiguard breddar sitt sortiment av BIP Foley-katetrar; Female anpassad för kvinnors anatomi och Tiemann, som underlättar kateterisering av män. BIP Foley Catheter har visat sig minska risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion, vilket är vanligt förekommande vid användning av kvarliggande urinkatetrar.

Augusti 08, 2018
Regulatorisk

Delårsrapport för andra kvartalet 2018

Andra kvartalet 2018 var händelserikt och finansiellt starkt, både intäkts- och lönsamhetsmässigt. Omsättningen ökade med mer än 40 procent och drevs framförallt av att vi mer än fördubblade försäljningen av vår egen produktportfölj. Samtidigt tecknade vi ett kombinerat distributions- och licensavtal för Kina som bidrog med nya licensintäkter.

Augusti 01, 2018

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 8 augusti 2018

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet onsdag den 8 augusti 2018 kl. 08.00.

Juli 19, 2018

Bactiguard vinner CVK-upphandling i Sverige

Bactiguard har vunnit sin första svenska upphandling av centrala venkatetrar (CVK) för Region Skåne. Kontraktet är ett ramavtal som möjliggör för sjukhusen i Skåne att köpa Bactiguards infektionshämmande centrala venkatetrar (BIP CVC), under minst två år.  

Juli 16, 2018

Bactiguard etablerar nytt partnerskap för Tyskland

Bactiguard har etablerat ett nytt partnerskap med Asid Bonz GmbH (Asid Bonz) genom ett exklusivt distributionsavtal för Tyskland omfattande samtliga produkter i Bactiguards portfölj.

Juli 02, 2018
Regulatorisk

Bactiguard tar nästa steg i Kina och tecknar avtal värt drygt 30 miljoner kronor

Bactiguard tar nästa steg i Kina och växlar upp ambitionerna genom ett kombinerat distributörs- och licensavtal med Well Lead Medical (Well Lead) till ett initialt värde av drygt 30 miljoner kronor. Samtidigt avslutas samarbetet med nuvarande distributören Jian AN och Bactiguard betalar en ersättning på cirka 11 miljoner kronor.

Juni 28, 2018

Bactiguard rekryterar global försäljningschef

Jonas Östregård med mångårig erfarenhet av försäljning från olika befattningar inom AstraZeneca har rekryteras till en ny roll som global försäljningschef (Vice President Sales) i Bactiguard. Han tillträder i augusti 2018 och kommer att rapportera till VD.

Maj 16, 2018
Regulatorisk

Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 16 maj 2018 fattades följande beslut:

Sidor