Pressmeddelanden

Maj 08, 2018
Regulatorisk

Delårsrapport för första kvartalet 2018

Under 2018 är vårt primära fokus att generera tillväxt genom ökad försäljning av vår egen produktportfölj och genom att utveckla nya licensaffärer, för att närma oss de finansiella målen och för att bidra till att rädda fler liv. Därför är det glädjande att vi redan för det första kvartalet kan rapportera en kraftig tillväxt i försäljningen av vår egen produktportfölj, som mer än fördubblades. Vi kan nu lägga hela tio kvartal av stigande försäljning (baserat på rullande tolvmånaderssiffror) bakom oss, så trenden är stabil. 

Maj 07, 2018

Bactiguards licenspartner Smartwise inleder samarbete med AstraZeneca

Bactiguards licenspartner Smartwise Sweden AB (Smartwise) har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med AstraZeneca avseende bland annat utveckling av avancerade vaskulära injektionskatetrar med Bactiguards ytskikt för nya, innovativa behandlingsmetoder av hjärtsvikt och cancer.

Maj 04, 2018

Bactiguard utser ny distributör för Mexiko

Bactiguard tecknar distributörsavtal för Mexiko med Degasa, ett väletablerat, familjeägt företag på Latinamerikas näst största marknad.

Maj 03, 2018

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 8 maj 2017

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för första kvartalet tisdagen den 8 maj 2017 kl. 08.00.

April 18, 2018
Regulatorisk

Bactiguards årsredovisning 2017

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2017 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se

April 17, 2018
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj kl. 14.00 vid bolagets huvudkontor på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00.

April 03, 2018

Mikael Ymer återvänder till Team Bactiguard

Mikael Ymer, en av Sveriges mest lovande tennistalanger återvänder till Good to Great Tennis Academy och Team Bactiguard. Han klättrar på världsrankingen och återfinns nu bland de 350 bästa spelarna i världen, samtidigt som han förbereder sig för att spela nästa Davis Cup-match för Sverige.

Mars 29, 2018
Regulatorisk

Ny stororder från Kina

Bactiguard har mottagit en ny order från Kina omfattande 100 000 infektions-förebyggande urinkatetrar, som levereras i mars och genererar intäkter på ca 3 miljoner kronor.

Mars 07, 2018

Bactiguard breddar sitt CVK-sortiment

Bactiguard breddar sortimentet av centrala venkatetern BIP CVC, genom att lansera set med den populära Raulserson-sprutan, för en enklare hantering och inläggning. BIP CVC har visats kunna minska risken för kostsamma blodinfektioner som är vanligt förekommande vid användning av centrala venkatetrar.

Mars 06, 2018

Bactiguard etablerar nytt partnerskap i Europa

Bactiguard har tecknat distributionsavtal för Belgien och Nederländerna med Ecomed Services NV ("Ecomed"), en ledande leverantör av innovationer inom infektionsprevention i Benelux-länderna.

Sidor