Pressmeddelanden

Mars 07, 2018

Bactiguard breddar sitt CVK-sortiment

Bactiguard breddar sortimentet av centrala venkatetern BIP CVC, genom att lansera set med den populära Raulserson-sprutan, för en enklare hantering och inläggning. BIP CVC har visats kunna minska risken för kostsamma blodinfektioner som är vanligt förekommande vid användning av centrala venkatetrar.

"Efterfrågan på vår BIP CVC ökar stadigt, och vi är glada att nu också kunna erbjuda ett set med den populära Raulerson-sprutan. I många länder utbildas unga läkare att använda en speciell inläggningsmetod med just den sprutan, och detta nya set gör vår produktportfölj ännu mer konkurrenskraftig ", säger Nina Nilsson, SVP Sales and Marketing på Bactiguard.

Kateterrelaterade blodinfektioner (CRBSI) är en av de vanligaste, dyraste och mest dödliga komplikationerna av centrala venkatetrar och dessutom den vanligaste orsaken till vårdrelaterad bakteriemi1. Enligt Världshälsoorganisationen kan behandlingen av ett enda fall av CRBSI kosta upp till 56 000 USD. US Centre for Disease Control bedömer att omkring 12–25 % av alla patienter som drabbas av CRBSI dör av sjukdomen2.

Centrala venkatetrar med Bactiguards ytskikt har visats kunna minska antalet kateterrelaterade infektioner hos högriskpatienter med upp till 52%.3 Jämfört med centrala venkatetrar utan ytbehandling tyder data på att BIP CVC har bättre egenskaper vad gäller blodkompatibilitet, i form av lägre trombosrisk. I samma ex vivo studie konstaterades också goda icke-hemolytiska egenskaper hos BIP CVC jämfört med katetrar med annat ytskikt.4

BIP CVC med Raulerson-spruta är en utökning av produktsortimentet som först lanserades 2013.

1. Gahlot et al. International Journal of Critical Illness and Injury Science. 2014 Apr-Jun; 4(2): 162-167.
2. WHO http://www.who.int/patientsafety/implementation /bsi/en/
3. Goldschmidt H.et al., Zbl. Bakt.1995; 233: 215-223
4. Vafa Homann et al. 2015, J. Biomed. Mater. Res. Part B Appl. Biomaterials

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nina Nilsson, SVP Sales and Marketing, Mobil: +46 70 214 87 49