Pressmeddelanden

Mars 17, 2020

Bactiguard har mottagit order på drygt 20 miljoner kronor för produkt som skyddar mot coronavirus

Bactiguard Holding AB (publ) (”Bactiguard”), BACTI, har under de första dagarna efter lanseringen av HYDROCYN aqua® på den svenska marknaden mottagit kundorder, bland annat från Polismyndigheten, till ett sammanlagt värde av drygt 20 miljoner kronor. Vi prioriterar initialt kunder med samhällskritiska funktioner och arbetar parallellt med att öka produktionskapaciteten både i Sverige och Malaysia för att möta den starka efterfrågan.

”Vi är överväldigade av den efterfrågan vi mött i Sverige, från såväl vårdgivare, myndigheter, företag som privatpersoner. Det gör mig samtidigt oroad eftersom det visar att bristen på medicinsk skyddsutrustning är utbredd. Vi kommer därför att i närtid behöva prioritera samhällskritiska verksamheter som vårdgivare och polisen eftersom vår produktionskapacitet i dagsläget är begränsad,” säger Cecilia Edström, VD. 

”Vi för en nära dialog med Regeringens nationella samordnare för life science industrin och berörda myndigheter för att så snabbt som möjligt säkerställa de tillstånd som krävs för att kunna etablera produktion på hemmaplan. Vi ser det som vår uppgift att bidra till att spridningen av Covid-19 fördröjs så mycket som möjligt och att samhällskritiska funktioner kan upprätthålla sin verksamhet i detta allvarliga läge,” fortsätter Cecilia Edström.

Bactiguard lanserade HYDROCYN aqua® i Sverige den 12 mars. Effekten av HYDROCYN aqua® på coronavirus har testats och det är dokumenterat att den dödar 99,9 procent av tidigare varianter inom 15–30 sekunder. Tidigare erfarenhet visar också att den påvisade avdödande effekten kan överföras till nya varianter av coronavirus. Tester på Covid-19 (SARS-CoV-2) pågår nu för att verifiera detta.

HYDROCYN aqua® är en pH-neutral och vattenbaserad produkt som hittills använts för sårvård och, till skillnad från alkohol och klorhexidin, inte är irriterande, giftig eller skadlig för kroppen. Den aktiva substansen är hypoklorsyra (HOCl). Produkten är CE-märkt (godkänd i EU) och registrerad av FDA i USA.


Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-03-17, kl. 13.45.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, VD tel 08-440 58 80