Pressmeddelanden

Oktober 04, 2018

Bactiguard inleder samarbete med Mediplast för Skandinavien

Bactiguard inleder ett exklusivt samarbete för försäljning och distribution i Sverige, Norge och Danmark med Mediplast, ett medicinteknikföretag och leverantör till sjukvården i hela Norden. Med hjälp av Mediplasts säljkår förbättras förutsättningarna att på kortare tid bearbeta fler svenska vårdgivare. Samtidigt öppnas möjligheten att lansera BIP portföljen i Norge och Danmark, som hittills varit obearbetade marknader för Bactiguard.

”Under de senaste två åren har vi framgångsrikt etablerat ramavtal för de största svenska landstingen, och täcker idag cirka 70% av Sveriges befolkning. Det ger oss bra förutsättningar för att bearbeta marknaden både bredare och djupare med hjälp av Mediplast stora säljstyrka. Mediplast har redan idag en stark marknadsnärvaro i våra viktigaste kundsegment, IVA, kirurgi och urologi och deras produkter kompletterar vår produktportfölj. Dessutom får vi nu access till både Danmark och Norge och etablerar ett partnerskap som kommer att bli mycket gynnsamt för båda parter”, säger Christian Kinch, VD på Bactiguard. 

”Vi är mycket stolta över att Bactiguard valt oss som samarbetspartner i Skandinavien och särskilt för den viktiga hemmamarknaden. Vi bedömer att bolaget är i en mycket spännande fas där man gjort ett fantastiskt arbete med upphandlingarna i Sverige de senaste åren, och vi kommer fortsätta att driva det arbetet. För vår del kommer försäljning av Bactiguards produkter både stärka vår marknadsposition och naturligtvis bidra till vårt mål om att erbjuda en trygg och säker vård”, säger Johan Bongstorp, VD på Mediplast.

Samarbetet baseras på ett exklusivt distributionsavtal som täcker Sverige, Norge och Danmark för hela Bactiguards infektionsförebyggande BIP portfölj, bestående av produkter inom urinvägar, blod- och luftvägar.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO Bactigaurd, mobil: +46 72 226 23 28
Johan Bongstorp, VD Mediplast AB, mobil: +46 70 298 68 61

Related files

201810031373-1.pdf