Pressmeddelanden

April 01, 2020

Bactiguard lanserar kateter för patienter med behov av kontinuerlig temperaturövervakning

För patienter inom intensivvård, operation och andra situationer där kontinuerlig temperaturövervakning är viktig, lanserar Bactiguard en ny urinvägskateter – BIP Foley TempSensor. På samma sätt som övriga Bactiguard-produkter är BIP Foley TempSensor även infektionsförebyggande.

“Den globala Covid-19 pandemi vi nu upplever har på ett plågsamt sätt påvisat behovet av infektionsprevention. Dessutom är den globala belastningen på intensivvården just nu enorm. I detta läge känns det värdefullt att lansera en urinvägskateter som kombinerar integrerad temperaturmätning med infektionsprevention,” säger Stefan Grass, Chief Medical Officer och vice VD.

”Inom framförallt intensivvården är kontinuerlig temperaturövervakning kritisk för att kunna följa patienternas hälsotillstånd. Att både kunna erbjuda övervakning och infektions-prevention i samma produkt innebär en stor vinst för intensivvården,” fortsätter Stefan Grass.

BIP Foley TempSensor är försedd med en extra kanal som innehåller en temperatursensor som kopplas till en extern mätare. Produkten finns i flera storlekar, både för vuxna och barn. I och med lanseringen av BIP Foley TempSensor har Bactiguard nu en komplett produktportfölj av infektionsförebyggande urinvägskatetrar.

”Infektionsprevention är viktigt för alla patienter, oavsett ålder, kön och vårdnivå och det känns bra att vi nu kan hjälpa även de allra sjukaste patienterna,” avslutar Stefan Grass.

BIP Foley TempSensor lanseras först på den europeiska marknaden och kommer vården tillhanda i början av andra kvartalet 2020.

Kateterrelaterad urinvägsinfektion är den vanligast förekommande vårdrelaterade infektionen och orsakas ofta av kvarliggande urinvägskatetrar. Infektionerna kan leda till allvarliga komplikationer som orsakar stort lidande för patienten, högre dödlighet och ökade vårdkostnader. BIP Foley-katetrarna med den unika Bactiguard-teknologin har en väl dokumenterad förmåga att reducera symptomatiska urinvägsinfektioner.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Östregård, SVP Sales & Marketing, mobil: +46 70 521 13 88