Pressmeddelanden

Maj 13, 2020

Bactiguard utser Gabriella Björknert Caracciolo till ny CFO

Bactiguard Holding AB (publ) har utsett Gabriella Björknert Caracciolo, idag Head of Strategy, Development and Governance inom Transaction Banking, Nordea till ny CFO och vice VD.  Hon efterträder Cecilia Edström som i februari utsågs till VD i bolaget. Gabriella Björknert Caracciolo tillträder sin nya befattning i augusti 2020.

”Gabriella Caracciolo är en erfaren och utvecklingsorienterad ledare med starkt affärsfokus och bred erfarenhet. Hennes finansiella kompetens är gedigen och hon har stor erfarenhet av att driva verksamhetsutveckling. Det är värdefulla egenskaper i arbetet med att ta Bactiguard till nästa nivå. Jag är därför mycket glad över att vi lyckats rekrytera Gabriella till Bactiguard och ser fram emot att arbeta nära henne i företagsledningen,” säger Cecilia Edström, VD.

”Jag är stolt över att få ersätta Cecilia och ser fram emot att bli en del av Bactiguards ledningsgrupp och kunna bidra till att öka patientsäkerheten och rädda liv. Bactiguard har byggt en bra plattform och har en fantastisk tillväxtpotential,” säger Gabriella Björknert Caracciolo.

Gabriella Björknert Caracciolo är idag Head of Strategy, Development and Governance inom Transaction Banking, Nordea och har varit anställd i banken sedan 2016. Dessförinnan hade hon ett antal olika befattningar inom SEB, med fokus på strategi, affärsutveckling och IT under en period av tolv år. Gabriella är 49 år, har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet och inledde sitt yrkesliv som managementkonsult.

I rollen som CFO kommer Gabriella att ha ansvar för ekonomi, finans, IT, HR och affärsutveckling.

Lina Arverud kommer att upprätthålla rollen som tillförordnad CFO till dess att Gabriella tillträder och återgår därefter till sin ordinarie roll som ekonomichef.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, VD, telefon: +46 8 440 58 80