Pressmeddelanden

Februari 04, 2020

Christian Kinch lämnar VD-rollen på Bactiguard och föreslås som ny styrelseordförande. Cecilia Edström utsedd till ny VD

Christian Kinch meddelade idag styrelsen att han efter snart 16 år avgår som VD för Bactiguard Holding AB (publ). Styrelsen har med anledning av detta utsett finansdirektör (CFO) och vice VD Cecilia Edström till ny VD för Bactiguard och Stefan Grass (CMO) till vice VD. Till dess att en permanent CFO har rekryterats kommer ekonomichef Lina Arverud att tjänstgöra som tillförordnad CFO.

Inför styrelsens beslut har valberedningen hållit ett extrainkallat möte och beslutat föreslå att Christian Kinch utses till ny styrelseordförande vid årsstämman den 28 april 2020. Styrelsens nuvarande ordförande Jan Ståhlberg har meddelat att han fortsatt står till förfogande för omval som ordinarie styrelseledamot och han förslås av valberedningen att utses till vice styrelseordförande.

Christian Kinch är en av två huvudägare i Bactiguard och har varit bolagets VD sedan det grundades 2005, med undantag för ett år (2014 - 2015) då han var styrelseordförande.

”Jag har varit VD i Bactiguard i snart sexton år. Under den tiden har vi vuxit från att vara ett företag med en handfull medarbetare till ett börsnoterat bolag med verksamhet i ett fyrtiotal länder och nära 200 medarbetare efter förvärvet av Vigilenz. Var sak har sin tid och var tid har sitt ledarskap. Jag känner att det nu är dags att lämna över stafettpinnen och fokusera på ägarrollen,” säger Christian Kinch

”Cecilia Edström och jag har arbetat nära varandra under sex år och tillsammans har vi utvecklat bolaget såväl affärsmässigt som strukturellt och samtidigt vänt lönsamheten. Jag känner mig helt trygg med att hon är rätt person att axla VD-rollen i den nya fas som nu ligger framför oss och lämnar med varm hand över ledarskapet,” fortsätter Christian Kinch.

”Jag är stolt och glad över att få leda Bactiguard in i nästa fas, där min erfarenhet från betydligt större bolag blir användbar. Fokus framåt är att fortsätta växa genom att öka försäljningen av vår egen produktportfölj och utveckla nya licensaffärer i takt med att infektionsprevention blir allt viktigare för att värna patientsäkerheten. I det perspektivet öppnar licensaffären med Zimmer Biomet och förvärvet av Vilgilenz nya möjligheter, så vi har en spännande tid framför oss,” säger Cecilia Edström.

Cecilia Edström rekryterades till Bactiguard inför börsintroduktionen 2014 och har haft flera roller i bolaget sedan dess, senast som CFO och vice VD. Hon har tidigare ingått i koncernledningarna för både Scania och TeliaSonera.

Hon inledde sin karriär inom corporate finance i Skandinaviska Enskilda Banken. Därefter rekryterades hon till Scania inför bolagets börsnotering och ansvarade bland annat för investerarrelationer, affärsutveckling, strategi och kommunikation under sina totalt tretton år i bolaget. I samband med Volkswagens förvärv valde hon att lämna Scania och tillträdde rollen som kommunikationsdirektör i TeliaSonera. Cecilia Edström är född 1966 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Cecilia Edström har ett innehav av 243 264 B-aktier i Bactiguard.

Stefan Grass har mångårig klinisk erfarenhet som läkare och forskare, kombinerat med ledande befattningar i läkemedelsindustrin. I oktober 2019 tillträdde han en nyinrättad, global roll som Chief Medical and Technology Officer på Bactiguard.

Stefan Grass är född 1972 år och har en läkarexamen från Karolinska Institutet och specialistkompetens inom anestesi och intensivvård. Han har en doktorsexamen i neurofysiologi, med fokus på smärta från Karolinska Universitetssjukhuset och har bland annat varit verksam vid thorax-kliniken.

Stefan Grass har ett innehav av 8 750 B-aktier i Bactiguard.

Valberedningen i Bactiguard består av Jan Ståhlberg (styrelseordförande), Helena Borglund, utsedd av KK Invest AB och ordförande i valberedningen, Thomas von Koch, utsedd av Bactiguard B.V., Mats J Andersson, utsedd av Nordea Fonder och Per Colleen, utsedd av Fjärde AP Fonden. Tillsammans representerar de 66 procent av kapitalet och 83,6 procent av rösterna i Bactiguard.

Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som hålls den 28 april vid bolagets huvudkontor i Tullinge.
 

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-02-04, kl. 22.15.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, mobil: +46 722 262 328