Pressmeddelanden

Januari 31, 2018

Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2017 den 6 februari 2018

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2017 tisdagen den 6 februari 2018 kl. 08.00.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 6 feb kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

Bokslutskommunikén och presentationsmaterial för telefonkonferensen kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida www.bactiguard.se från kl. 08.00 samma dag.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 566 426 99  

För ytterligare information vänligen kontakta:

Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 722 262 328

Related files

180131 Inbjudan Q4 2017

Prenumerera