Pressmeddelanden

Oktober 31, 2018

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 6 november 2018

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet tisdag den 6 november 2018 kl. 08.00.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 6 november kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

Rapporten och presentationsmaterial för telefonkonferensen kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida www.bactiguard.se från kl. 08.00 samma dag.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 566 426 97


För ytterligare information vänligen kontakta
Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 722 262 328

Related files

201810306267-1.pdf