Pressmeddelanden

November 04, 2019

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 7 november 2019

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet torsdag den 7 november 2019 kl. 07.30.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 7 november kl. 11.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

Rapporten och presentationsmaterial för telefonkonferensen kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida
www.bactiguard.se.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 505 583 52


För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO och vice VD, mobil: +46 722 262 328
 

Related files

191104 Inbjudan Q3 2019