Pressmeddelanden

December 27, 2019

Ny stororder från Kina

Bactiguard har mottagit en ny order från Well Lead Medical (Well Lead) i Kina. Ordern kommer att levereras omgående och generera intäkter i fjärde kvartalet på ca 16,5 miljoner kronor.

”Det här är den andra ordern från Well Lead utanför det initiala avtalet och förstärker bilden av att vi gått in i ett skede där försäljningen till slutkund i Kina kommit igång på allvar. Samtidigt förväntar vi oss inte några nya ordrar från Well Lead i början av nästa år, givet de stora volymer som levererats under tredje och fjärde kvartalet i år,” säger Christian Kinch, VD.

I juni 2018 tecknade Bactiguard ett kombinerat distributörs- och licensavtal med Well Lead, Kinas ledande tillverkare av medicintekniska förbrukningsartiklar.

De första två produktordrarna, värda sammanlagt 20 miljoner kronor, var en del av det initiala avtalet och levererades i andra respektive fjärde kvartalet 2018. En tredje order värd 4,8 miljoner kronor levererades i tredje kvartalet 2019. Den fjärde ordern som nu mottagits är värd ytterligare cirka 16,5 miljoner kronor (1,6 miljoner euro).

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-12-27, kl. 11.45.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Östregård, SVP Sales & Marketing, mobil: +46 70 521 13 88