Pressmeddelanden

Februari 12, 2018

Region Skåne förlänger avtal med Bactiguard

Bactiguard tecknade under 2017 ramavtal med Region Skåne som möjliggör för både landsting och kommuner att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar. Kontraktet löpte inledningsvis till 30 april 2018 och nu väljer Region Skåne att förlänga avtalet ytterligare ett år till 30 april 2019. 

”Efterfrågan på våra produkter fortsätter att öka och vi får bra feedback från både patienter och vårdpersonal. I Region Skåne har man gjort en patientundersökning där permanenta användare efter en prövotid fick välja om de ville fortsätta med sin tidigare kateter eller byta till Bactiguard och hela 90% valde glädjande oss”, säger Nina Nilsson, SVP Sales and Marketing på Bactiguard.

Avtalet som gäller från och med 2017 kan förnyas på årsbasis fram till 2020 och Region Skåne väljer nu att utnyttja den första förlängningsrätten till 30 april 2019. Det täcker Bactiguards BIP Foley Catheter Silicone i ett antal vanliga storlekar, en produkt som utvärderats i regionen under en längre tid.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nina Nilsson, SVP Sales and Marketing, Mobil: +46 70 214 87 49