Om Bactiguard

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att öka patientsäkerheten och rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt minskar vi lidandet för patienterna och kortar vårdtiderna, vilket sparar avsevärda resurser och kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster på medicintekniska produkter. Teknologin erbjuds via licensavtal med andra tillverkare av medicintekniska produkter och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD (Becton, Dickinson and Company) efter deras förvärv av C.R. Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har cirka 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Om Bactiguard
Om Bactiguard