Affärsidé och vision

Vår AFFÄRSIDÉ

Vi vill förhindra vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, som skapar onödigt lidande och längre vårdtid för patienterna kan vi:

  • Sänka kostnaderna både för sjukvården och samhället

  • ​Minska användningen av antibiotika och på så sätt motverka spridningen av multiresistenta bakterier

  • Framför allt kan vi rädda liv  

Vår vision

Vår vision är att definiera den universella vårdstandarden för att förebygga vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska tillsammans med beslutsfattare, akademin och sjukvården.

Vår teknologi och våra produkter är enbart en del av lösningen. För att kunna minska antalet vårdrelaterade infektioner finns det även behov av mätning av vårdrelaterade infektioner, förebyggande åtgärder som hygienrutiner och utbildning samt adekvat behandling för att minska antalet vårdrelaterade infektioner.

Affärsidé och vision