Bactiguard - en svensk innovation

Bactiguard - en svensk innovation
Bactiguard grundades 2005, men teknologin är nästan hundra år gammal

Bactiguards unika teknologi härrör från den svenska nobelpristagaren i fysik 1912, Gustav Dahlén, mannen bakom den berömda AGA-fyren. Gustav Dahléns lärling Axel Bergström utvecklade tekniken att applicera metaller på icke-ledande material. Han förde sedan kunskapen vidare till sin lärling, Billy Södervall.

Bactiguard - en svensk innovation
Godkännande i USA

Billy Södervall, innovatören bakom Bactiguard-teknologin förfinade tekniken och redan på 1970-talet började han applicera ytskiktet av ädelmetaller på medicintekniska produkter. De goda resultaten ledde till att han sökte patent för innovationen i USA.

Ett samarbete påbörjades med det amerikanska medicintekniska företaget C.R. Bard (”Bard”, som därefter förvärvats av BD). 1994 godkände den amerikanska regulatoriska myndigheten FDA Bardex IC, Bards urinkatetrar med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt. Året efter lanserades katetrarna på den amerikanska marknaden och är nu marknadsledande i USA och Japan.  

Bactiguard - en svensk innovation
Bactiguard AB

2005 bildades Bactiguard AB som förvärvade verksamheten samt teknologin från den tidigare ägaren. Bactiguard har nu ambitionen att ta teknologin ett steg genom att utveckla en egen portfölj av infektionsförebyggande produkter för sjukvården. Under 2006 etablerades en utvecklings- och produktionsenhet i Markaryd i Småland med fokus på vidareutveckling av teknologin.  

Bactiguard - en svensk innovation
Lansering av BIP-portföljen

2006 påbörjas arbetet med att utveckla en egen produktportfölj, Bactiguard Infection Protection (BIP) och 2008 introduceras BIP Foley i latex på marknaden. Två år senare lanseras även BIP Foley i silikon.

2013 utökas portföljen med centrala venkatetrar (BIP CVC) och endotrachealtuber (BIP ETT) och med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt. Samma år etableras en produktionsenhet i Malaysia, som ansvarar för företagets produktion av urinkatetrar.  

Bactiguard - en svensk innovation
Börsintroduktion

I juni 2014 introducerades Bactiguard på börsen, i syfte att refinansiera bolaget och möjliggöra marknadsexpansion. Aktien är noterad och handlas på NASDAQ Stockholm under namnet Bacti. 

Nytt integrerat huvudkontor  

I slutet av 2014 flyttades huvudkontoret till en nybyggd anläggning på Alfred Nobels Allé i Tullinge, söder om Stockholm. Det nya kontoret gjorde det möjligt att samla alla kompetenser och funktioner som försäljning och marknadsföring, stabsfunktioner, produktutveckling och produktion under ett och samma tak. Etableringen i Karolinska Institutet Science Park främjar också ett ökat samarbete och närhet till forskning och utbildning på Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan samt med sjukvården på Karolinska Universitetssjukhuset.

Bactiguard - en svensk innovation
Breddar BIP-portföljen

2016 lanserades BIP ETT Evac. Två år senare lanserades BIP Foley-katetern i två nya varianter; Female, och Tiemann. Samtidigt utökades också BIP CVC-sortimentet med en säkrare och mer användarvänlig injektionsspruta? Produktportföljen breddas kontinuerligt och marknadsnärvaron utvecklas successivt. Bactiguard bedriver nu försäljning i ett 40-tal länder och technologin finns på alla kontinenter.

Bactiguard - en svensk innovation