Samarbeten och sponsring

Forskningssamarbeten

Bactiguard samarbetar med akademin, sjukvården, organisationer och företag för att bidra till att utveckla nya produkter som minskar antalet vårdrelaterade infektioner. Samarbeten är samtidigt ett sätt att delfinansiera forskning och produktutveckling samt ger möjlighet för bolaget att utbyta erfarenheter och sprida kunskap om Bactiguards teknologi. Bactiguard ingår i flera vetenskapliga nätverk som har erhållit EU- och svensk finansiering.

Samarbeten och sponsring
World Sepsis Day

Varje år den 13 september arrangeras World Sepsis Day i över 90 länder och Bactiguard är en av de officiella huvudsponsorerna. Bakom initiativet står den ideella organisationen Global Sepsis Alliance som arbetar för att öka medvetenheten om sepsis över hela världen och minska antalet dödsfall med 20% till år 2020.

Sepsisfonden

Bactiguard stödjer svenska Sepsisfonden som samlar in och fördelar pengar till olika forskningsprojekt för att bidra till bättre diagnostik och behandling av sepsis. Ett annat viktigt syfte är att öka medvetandet och sprida kunskap om sepsis till allmänheten, beslutsfattare och vården.

Samhall - en värdefull partner

Genom ett samarbetsavtal med Samhall, ansvarar Samhalls medarbetare för tillverkningen av Bactiguards högteknologiska produkter vid anläggningen i Stockholm. Samhall ägs av svenska staten och deras kärnuppdrag är att skapa utvecklande arbeten för personer med olika funktionsnedsättningar och för att bryta utanförskapet, stärka självkänslan hos medarbetarna och bidra till en ökad mångfald i arbetslivet.

Samarbeten och sponsring
Team Bactiguard - Good to Great Tennis Academy

Bactiguard värdesätter hälsa genom att förebygga infektioner och främja en hälsosam livsstil. Sedan 2012 har Bactiguard varit sponsor av Team Bactiguard, en satsning inom tennisakademin Good to Great som grundades av de tidigare toppspelarna Magnus Norman, Nicklas Kulti och Mikael Tillström. Att kunna utveckla några av världens bästa tennisspelare från tidig ålder och samtidigt inspirera andra ungdomar att satsa på hälsa och idrott är Bactiguards målsättning för den här unika satsningen på svensk tennis.

Bactiguard stöttar ett eget lag med lovande ungdomar i Team Bactiguard, som består av: Måns Dahlberg, Isac Strömberg, Arslan Temirhanov, Tsegai Gebremeskel och Henrik Bladelius. Team Bactiguard möjliggör för spelarna att parallellt med sina studier träna tennis på heltid. Det innebär att de kan träna och tävla med bästa möjliga förutsättningar både i Sverige och internationellt.

Sveriges högst rankade tennisspelare, de mycket lovande bröderna Elias och Mikael Ymer, var båda del av den initiala Team Bactiguard-satsningen, vilket starkt har bidragit till deras framgångar.