Våra medarbetare

Våra medarbetare är bolagets viktigaste resurs. Det är tack vare våra medarbetare som vi lyckats skapa ett företag som präglas av innovation, entreprenörskap, mångfald, jämställdhet, korta beslutsvägar och eget ansvar.

Idag arbetar närmare 60 medarbetare på Bactiguard, främst på huvudkontoret i Sverige och på produktionsanläggningen i Malaysia men även ute i våra marknader. Medarbetarna har en bred bakgrund och lång erfarenhet inom forskning, produktion, marknadsföring och försäljning.  Vi har medarbetare från många olika länder och drygt hälften av företagets ledare är kvinnor, varav 40 procent har en ledande befattning.

Samtliga medarbetare genomgår ett gediget företagsövergripande utbildningsprogram. Programmet omfattar bland annat allmän orientering i bolagets verksamhet och processer, regler och förordningar, kvalitetssystem och säkerhetsrelaterade frågor.

VÅRA KÄRNVÄRDEN

Allt vi gör i vår dagliga verksamhet genomsyras av våra kärnvärden; Långsiktigt partnerskap, Förtroende och ansvar, Kreativitet, Snabb respons och Resurseffektivitet och präglas av empati, respekt och kommunikation.

Våra medarbetare