Våra stipendier

Bactiguard erbjuder stipendier som ska stödja forskning inom området vårdrelaterade infektioner, som företaget för närvarande delar i samråd med  nordiska Uroterapeutiska Föreningen (UTF),  Svensk Urologisk Förening (SUF) och Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi (RSU).

Syftet med stipendierna är att premiera medlemmar av dessa föreningar som genomfört forsknings- och utvecklingsprojekt, som har koppling till Bactiguards vision: att eliminera uppkomsten av vårdrelaterade infektioner. 

Vardera stipendiebelopp för sökande från UTF, SUF och RSU uppgår till 10 000 kr. Vinnarna av stipendierna väljs av SUF's och RSU's respektive vetenskapliga råd för bästa abstrakt som lämnats in till Urologidagarna (i oktober varje år), där även de vinnande bidragen annonseras. Stipendiet för UTF delas ut under den årliga UTF-konferensen.

Läs mer om årets stipendiater 2017 >>>
 

Mer information om ansökan finns på respektive förenings hemsida:

Nordiska Uroterapeutiska Föreningen (UTF)

Svensk Urologisk Förening (SUF)

Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi (RSU)