Infektionsförebyggande urinvägskateter

Bactiguards infektionsförebyggande urinvägskateter, BIP Foley Catheter, är en kvarliggande urinvägskateter med Bactiguards ytskikt, som har en dokumenterad förmåga att reducera symtomatiska urinvägsinfektioner.

Kateterrelaterad urinvägsinfektion (UVI)

Kateterrelaterade urinvägsinfektion (UVI) är den vanligast förekommande vårdrelaterade infektionen och orsakas ofta av kvarliggande urinvägskatetrar.1 Dessa infektioner kan resultera i allvarliga komplikationer som urosepsis, vilket leder till såväl patienters lidande som ökad dödlighet och högre sjukvårdskostnader.2

Ytan på katetrar drar till sig mikrober som vid kolonisering kan utveckla biofilm. Kateterrelaterad UVI uppstår när immunförsvaret reagerar på mikrober i urinvägarna eller urinblåsan. Dessa mikrober är mycket mer resistenta mot antibiotika och patientens immunförsvar, än mikrober som inte bildar biofilm.

Hur en infektion uppstår

BIP Foley-katetrar minskar risken för kateterrelaterad UVI genom att reducera mikrobiell adhesion och minska risken för bildande av biofilm. BIP Foley är främst avsedd för patienter som behöver en kateter längre än två dagar. Produkten är välbeprövad då mer än 100 000 patienter inkluderats i kliniska studier och totalt har 180 miljoner katetrar använts.

Läs mer i vår produktbroschyr >>>

BIP FOLEY CATHETER GER KOSTNADSBESPARINGAR

Att investera i förebyggande vård med BIP Foley-katetrar har visat sig minska kateterrelaterad UVI på ett kostnadseffektivt sätt. Kostnadsbesparingarna återfinns inom en rad olika ersättningssystem i Europa och USA.3-5 BIP Foley-katetrar förknippas med lägre behandlingskostnader, lägre kostnader relaterade till vårdtid och en högre livskvalitet för patienten.5

Bactiguards ytskikt är marknadsledande för kvarliggande urinkatetrar, genom egen försäljning och licenssamarbetet med BD (f.d. C.R. Bard) som pågått sen 1995.

KONTAKTA MIG, JAG VILL VETA MER

Jag vill beställa och önskar få mer information om Bactiguards produkter

Referenser
1. Klevens RM et al. Estimating healthcare associated infections and deaths in U.S. hospitals, 2002 Public Health Rep. 2007 Mar–Apr;122(2):160-6
2.  Kalra OP et al. J Glob Infect Dis. 2009 Jan;1(1):57-63.
3. Hidalgo Fabrellas et al. Enferm Intensiva. 2015; 26(2):54–62.
4. Karchmer TB et al, Arch Intern Med. 2000 Nov 27;160(21):3294-8.
5. Saint S. et al. Arch Intern Med. 2000; 160:2670–2675.