Teknologi och innovation

Bactiguards infektionsförebyggande teknologi, Bactiguard Infection Protection (BIP), är välbeprövad, säker och patientvänlig. Den bygger på ett tunt ytskikt av ädelmetaller appliceras på medicintekniska produkter, vilket minskar adhesionen och tillväxten av mikrober. Detta bidrar till att minska antalet vårdrelaterade infektioner (VRI) avsevärt. Teknologin kan appliceras på i stort sett alla typer av material som används för medicintekniska produkter.

Teknologi och innovation

Säker och patientvänlig teknologi

Teknologin bygger på en hundraårig patenterad svensk innovation och kan härledas till Gustav Dahlén, som fick Nobelpriset i fysik 1912 och är mannen bakom den framgångsrika AGA fyren. Det var under själva utvecklingsprocessen av fyrar, som han löste den kritiska uppgiften att applicera tunna lager av metall på glas. Därefter har teknologin vidareförädlats, först av Dahléns lärling Axel Bergström och sedan dennes adept namn Billy Södervall, innovatören av Bactiguard teknologin.

Bactiguards infektionsförebyggande teknologi består av ett tunt ytskikt av ädelmetallerna guld, palladium och silver, som appliceras på ytan av medicintekniska produkter. Ytskiktet är beständigt på produktens yta, vilket innebär att effekten kvarstår under mycket lång tid. Dessutom finns varken en ökad risk för trombos eller någon immunologisk reaktion. Halten av ädelmetaller är mycket låg och frisätts inte i några toxiska eller farmakologiska mängder, vilket gör teknologin både vävnadsvänlig och patientsäker.  Detta skiljer teknologin från andra infektionsförebyggande teknologier, som dödar bakterierna genom att frisätta olika substanser som silverjoner, klorhexidin eller antibiotika. 

Verkningsmekanism

Bactiguards infektionshämmande ytskikt förhindrar på ett mycket effektivt sätt kolonisering av bakterier och bildandet av biofilm på ytan av medicintekniska produkter.  De tre ädelmetallerna guld, palladium och silver skapar en galvanisk effekt när beläggningen kommer i kontakt med vätskor. Det gör att bakterierna får mycket svårare att fästa, föröka sig och bilda biofilm på ytan.

Teknologi och innovation

HANTERAS SOM OBEHANDLADE PRODUKTER

Bactiguards ytskikt av ädelmetaller är mycket tunt och därför svårt att upptäcka med blotta ögat. Det påverkar inte andra egenskaper hos produkterna utan de behåller samma tjocklek, utseende och styvhet.

Det finns inte heller några särskilda förpackningskrav för Bactiguard behandlade produkter, som steriliseras enligt standardiserade metoder. Beläggningen kräver inte heller implementering av särskilda rutiner före användningen, som ofta är fallet med andra produkter med infektionshämmande egenskaper. Avfallshanteringen av Bactiguard behandlade produkter är densamma som för obehandlade produkter.