Obegränsade användningsområden

Koncentratet av ädelmetaller som utgör själva Bactiguard teknologin, kan appliceras på  i stort sett alla ytor och material som används för medicintekniska produkter. Det finns stark klinisk evidens för att ytskiktet på ett effektivt och vävnadsvänligt sätt förebygger infektioner genom att förhindra att bakterier fäster och växer till biofilm.

Ytskiktet appliceras på medicinteknisk utrustning med hjälp av en patenterad, våtkemisk process som säkerställer att ytan blir jämn oavsett produktens storlek och form.  Ytskiktet av ädelmetellerna guld, silver och palladium är mycket  tunt vilket gör det svår att upptäcka med blotta ögat. Därför påverkas inte heller produkternas övriga egenskaper såsom tjocklek, utseende och styvhet. 

Beläggningsprocessen är anpassningsbar och kan skalas upp. Ytskiktet kan appliceras på många olika typer av material, vilket gör det möjligt att utöka antalet användningsområden till fler produkter och material. 

Medicintekniska produkter med Bactiguards ytskikt har inte några särskilda förpackningskrav och kan steriliseras enligt standardiserade metoder. Det finns inte heller något krav på att implementera särskilda rutiner före användningen, vilket ofta är fallet med andra produkter med infektionshämmande egenskaper.

NUVARANDE LICENSAVTAL 

Bactiguard har ett mångårigt och framgångsrikt licensavtal med C.R. Bard (Bard), en global tillverkare och leverantör av medicinteknisk utrustning. Bactiguards teknologi har använts på Bards urinvägskatetrar sedan 1995, och totalt har mer än 150 miljoner Bactiguard-belagda katetrar använts främst i USA och Japan men även i Storbritannien och Irland. Ytskiktet används både på urinvägskatetrar i latex och silikon. Samarbetet med Bard inleddes redan under 1990, året efter den första patentansökan lämnades in i USA. Det är ett samarbete som hittills varit mycket framgångsrikt både för Bactiguard och Bard.  

Bactiguard  teckande 2015 ett nytt licensavtal med malaysiska Vigilenz Medical Devices (Vigilenz), tillverkare och leverantör av medicintekniska och kirurgiska produkter. Avtalet innebär att ortopediska implantat kommer att beläggas med Bactiguards infektionsförebyggande och vävnadsvänliga ytskikt och omfattar den sydostasiatiska marknaden. Ytskiktet bidrar till att förhindra vårdrelaterade infektioner och minska lidandet för patienter som ofta är traumatiserade av olyckor.  

Framtida applikationsområden

Bactiguards ytskikt kan användas på en rad olika applikationsområden, t.ex. olika typer av katetrar, implantat och proteser där behovet av att förebygga infektioner är stort, Implantat för ben och tand är också ett område där Bactiguards infektionsförebyggande teknologi kan göra stor skillnad för att minska patienternas lidande och kostnaderna för sjukvården. För flera av dessa applikationsområden finns redan laboratorie-  och djurstudier som visar på mycket goda infektionsförebyggande resultat, framtagna i bolagets olika forskningssamarbeten.