Teknologin

Bactiguards infektionsförebyggande teknologi (BIP) bygger på en hundraårig svensk innovation och kan härledas till Gustav Dahlén, som fick Nobelpriset i fysik 1912 och är upphovsmannen bakom den framgångsrika AGA-fyren.

Bactiguard-teknologin är välbeprövad och har noga studerats i både in vitro-tester och kliniska studier . Den har visat sig vara både vävnadsvänlig och säker för patienten samt effektiv för att minska mikrobiell adhesion och påföljande infektioner i samband med behandling med medicintekniska produkter. En annan fördel med teknologin är att den kan appliceras på i stort sett alla typer av material.

Vi erbjuder vår teknologi i två olika former; via licensaffärer och i form av vårt eget BIP-sortiment.