Klinisk evidens

Bactiguards produkter har stor inverkan på människors liv och hälsa, därför genomför vi kontinuerligt kliniska studier i såväl Sverige som internationellt, i samarbete med läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Alla våra studier utformas enligt internationella och lokala lagar, regelverk och etiska principer. De granskas och godkänns av etiska kommittéer och relevanta myndigheter.

Kliniska studier

Syftet med de kliniska studier som genomförs är primärt att bedöma teknologins effektivitet i att förebygga infektioner, och dess säkerhet. Den kliniska evidensen är omfattande och visar att Bactiguards infektionsförebyggande teknologi förebygger vårdrelaterade infektioner på ett effektivt och vävnadsvänligt sätt, utan att någon toxisk eller farmakologisk frisättning förekommer.1

Över 180 miljoner Bactiguard-belagda produkter har använts i klinisk vård utan att några biverkningar som är relaterade till ytskiktet har rapporterats.

Referenser:
1. Data on file
Klinisk evidens