Licenssamarbeten

Bactiguard-teknologin kan tillämpas för flertalet olika applikationer och produktområden där det finns behov av infektionsförebyggande och vävnadsvänliga egenskaper. Vi utvärderar därför ständigt nya licenssamarbeten med partners där vår teknologi kan skapa patientnytta och på så sätt höja värdet av den underliggande produkten.

Applikationer

Ytskiktet av ädelmetaller som utgör själva Bactiguard-teknologin kan appliceras på de flesta material som används för medicintekniska produkter. Det appliceras med hjälp av en patenterad, våtkemisk process som säkerställer att ytan blir jämn oavsett produktens storlek och form. Ytskiktet är mycket tunt och därför ej synligt för blotta ögat. Det påverkar inte heller produkternas övriga egenskaper såsom tjocklek, utseende och styvhet. 

Produktion

Produktionsprocessen är anpassningsbar till nya applikationer och kan enkelt skalas upp. Nya material testas alltid eftersom varje material har en unik ytsammansättning. Bactiguard har framgångsrikt applicerat ytskiktet på olika typer av titan, rostfritt stål, latex, silikon, polymerer, keramer och icke-vävda material. Processvalideringen baseras på väldefinierade steg som möjliggör repetition och reproducerbarhet.

Standardförfarande för produkterna

Medicintekniska produkter med Bactiguards ytskikt har inte några särskilda förpackningskrav och kan steriliseras enligt standardiserade metoder. Det finns heller inga krav på särskilda handhavanderutiner eller avfallshantering.

Licenssamarbeten

Nuvarande licenssamarbeten

 BD: Foley-katetrar

Bactiguard har sedan 1995 ett framgångsrikt licenssamarbete med det globala medicinteknikbolaget CR Bard, numera BD (Becton Dickinson). BD förvärvade CR Bard under 2017 för att bli starkare inom infektionsprevention. BD marknadsför Bactiguard-belagda urinkatetrar under varumärkena Bardex IC och Lubrisil IC i USA, Japan, Storbritannien, Irland, Kanada och Australien.

Vigilenz Medical Devices: Ortopediska traumaimplantat

Bactiguard samarbetar sedan 2015 med Vigilenz Medical Devices, ett malaysiskt medicinteknikföretag, avseende ortopediska traumaimplantat för Sydostasien. Vårdrelaterade infektioner är frekventa och allvarliga i samband med komplicerade benbrott. Vigilenz Medical Devices har rätt att sälja ortopediska traumaimplantat med Bactiguards ytskikt på ASEAN-marknaderna. Kliniska studier pågår. 

I slutet av 2018 blev de ortopediska traumaimplantaten med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi CE-märkta och kan nu säljas och användas i sjukvården på marknader som accepterar EU:s CE-märkning utan egna registreringar. Traumaimplantaten har klassificerats som riskklass IIb, dvs har samma riskklass som de underliggande implantaten (utan Bactiguards ytskikt).

Med det nya CE-märket som prejudikat har Bactiguard för avsikt att etablera nya samarbeten och teckna avtal med en eller flera stora leverantörer av traumaimplantat för övriga delar av världen.

Smartwise Sweden AB: Avancerade vaskulära injektionskatetrar

Ett utvecklingsprojekt för avancerade Bactiguard-belagda vaskulära injektionskatetrar inleddes med svenska Smartwise i februari 2017. Med avancerade injektionssystem kan läkemedel och andra former av behandling levereras direkt till skadad vävnad i vitala organ, efter till exempel en stroke eller hjärtinfarkt. Höga doser av cellgifter kan också injiceras i cancertumörer utan toxiska systemeffekter.

Att administrera läkemedel och andra terapier till vitala organeller tumörer är en komplicerad och känslig form av intervention, där de infektionsförebyggande och vävnadsvänliga egenskaperna hos Bactiguards ytskikt kan minska risken för infektioner, trombos och allergiska reaktioner hos dessa allvarligt sjuka patienter.

Under våren 2018 ingick Smartwise ett samarbetsavtal med AstraZeneca, ett stort genombrott för Smartwise. Produkten är i pre-klinisk utveckling.

Well Lead Medical: Distributör, leverantör och licenspartner

Well Lead är idag Kinas största och samtidigt en av världens ledande tillverkare av medicintekniska förbrukningsartiklar såsom urinvägskatetrar och endotrachealtuber. Sedan 2018 har de den exklusiva rätten att sälja och distribuera Bactiguards urinvägskatetrar (BIP Foley) i Kina. Samtidigt inleds processen med att få lokaltillverkade urinvägskatetrar, centrala venkatetrar och endotrakealtuber med Bactiguards ytskikt godkända. Detta innebär att Well Lead på några års sikt kommer att tillverka och sälja samtliga produkter i Bactiguards portfölj på den kinesiska marknaden.