Verkningsmekanism

Bactiguards infektionsförebyggande teknologi, BIP (Bactiguard Infection Protection) består av ett mycket tunt ytskikt bestående av guld, silver och palladium, fast förankrat på medicintekniska produkter. Vid kontakt med vätska skapar de tre ädelmetallerna tillsammans en galvanisk effekt.

Reduktion av mikrobiell adhesion

Den galvaniska effekten genererar en mikroström som reducerar mikrobiell adhesion, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

Säker för patient och miljö

Mängden ädelmetaller är mycket liten och ligger långt under alla säkerhetsgränsvärden för respektive metall, och inga toxiska eller farmakologiska mängder frisätts. Detta gör teknologin både vävnadsvänlig och säker jämfört med traditionella ytskikt som ofta bygger på frisättning av ämnen som dödar bakterierna, t.ex. höga koncentrationer av silverjoner, klorhexidin eller antibiotika.1

Hittills har mer än 200 miljoner katetrar med Bactiguards ytskikt använts utan några rapporterade biverkningar relaterade till ytskiktet.

Referenser:
1. Data on file
Verkningsmekanism