Vår infektionsförebyggande produktportfölj

Bactiguards produktportfölj, Bactiguard Infection Protection (BIP) förebygger vårdrelaterade infektioner i urinvägarna, luftvägarna och blodvägarna. Inom dessa system i kroppen uppstår cirka två tredjedelar av alla vårdrelaterade infektioner och medicintekniska produkter orsakar en överväldigande majoritet av dessa. 

Den nuvarande produktportföljen består av urinvägskatetrar (BIP Foley Catheters), endotrakealtuber (BIP Endotracheal Tube) och centrala venkatetrar (BIP Central Venous Catheter), samtliga med Bactiguards infektionsförebyggande och patientvänliga ytskikt.

Bactiguards ytskikt är unikt genom att den på ett effektivt sätt minskar adhesion och tillväxt av mikrober, samtidigt som det är vävnadsvänligt. Över 180 miljoner katetrar med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi har använts i klinisk vård sedan 1995 utan några rapporterade biverkningar relaterade till ytskiktet. Produkter med Bactiguards teknologi har även använts i ett stort antal kliniska prövningar och utvärderingar (1986-2015)  med över 100 000 patienter.

Genom innovativ teknik kan Bactiguard erbjuda kliniskt bevisade, säkra och kostnadseffektiva lösningar för att förebygga vårdrelaterade infektioner och på så sätt bidra till att sänka sjukvårdskostnaderna, minska användningen av antibiotika och rädda liv.
 

Hydrocyn® aqua

Hydrocyn® aqua

Hydrocyn® aqua Avancerad desinfektion är en alkoholfri spray för desinfektion av till exempel hud och ytor.

 • Alkoholfri

 • Inte irriterande eller retande för kroppen

 • Bakteriedödande

 • Svampdödande

 • Virusdödande

 • Ej brandfarlig

Läs mer
Infektionsförebyggande urinvägskateter

Infektionsförebyggande urinvägskateter

Bactiguards infektionsförebyggande urinvägskateter, BIP Foley Catheter, används för dränering och spolning av urinblåsan, eller för uppsamling och mätning av patientens urin. Katetern kan användas transuretalt eller suprapubiskt i upp till 90 dagar. Den finns i både latex och silikon med Bactiguards ytskikt som förhindrar infektion. Den har dessutom ett hydrofilt ytskikt, som minskar friktionen mellan katetern och urinröret vid insättning av katetern.

 • Designad att:

 • Minska förekomsten av UVI

 • Minska antibiotikaanvändning

 • Minska sjukvårdskostnader

Läs mer
Infektionsförebyggande central venkateter

Infektionsförebyggande central venkateter

Bactiguards infektionsförebyggande centrala venkatetrar, BIP CVC, används för administrering av läkemedel och intravenösa lösningar samt för blodprovstagning och blodtrycksmätning. Den är gjord av polyuretan, med Bactiguards ädelmetallsytskikt applicerat på ytan och kan användas i upp till 30 dagar.

 • Designad att:

 • Minska CRBSI

 • Minska antibiotikaanvändning

 • Minska sjukvårdskostnader

Läs mer
Infektionsförebyggande endotrakealtub

Infektionsförebyggande endotrakealtub

Bactiguards infektionsförebyggande endotrakealtub (BIP ETT), används för att säkerställa öppna luftvägar genom oral eller nasal intubering av trachea. Katetern är gjord av PVC med Bactiguards ädelmetallsytskikt applicerat på både in- och utsidan, samt kan användas i upp till 30 dagar.

 

 • Designad att:

 • Minska VAP

 • Minska antibiotikaanvändningen

 • Minska sjukvårdskostnader

Läs mer

våra distributörer

Bactiguard är närvarande i omkring 40 länder. Visa alla leverantörer

VÅRA DISTRIBUTÖRER