Infektionsförebyggande central venkateter

Bactiguards infektionsförebyggande centrala venkateter (BIP CVC), med Bactiguards ytskikt, reducerar risken för mikrobiell adhesion och kolonisation. CVKer med Bactiguards ytskikt har visat sig reducera kateterrelaterade infektioner hos högriskpatienter jämfört med CVKer utan ytskikt. Den infektionsförebyggande teknologin för Bactiguard bygger på att ett mycket tunt skikt av ädelmetallerna guld, palladium och silver appliceras på katetern. Ytskiktet är beständigt på produktens yta och minskar adhesionen och tillväxten av mikrober.

BIP CVC används för administrering av läkemedel och intravenösa lösningar samt för blodprovstagning. Den är gjord av polyuretan, med Bactiguards ädelmetallsytskikt applicerat på ytan, och kan användas i upp till 30 dagar.

CVK-relaterade blodburna infektioner (CRBSI)

Kateterrelaterade infektioner i blodomloppet (CRBSI), även kända som CVK-relaterade infektioner i blodomloppet (CLABSI), utgör en stor del av de vårdrelaterade infektionerna (VRI) hos patienter som använder medicintekniska hjälpmedel, som centrala venkatetrar1. Dessa sjukdomar kan leda till allvarliga komplikationer och kan orsaka lidande för patienter samt ökad dödlighet och förhöjda sjukvårdskostnader. Många av dessa infektioner behandlas dessutom med antibiotika, vilket ökar risken för uppkomst av multiresistenta bakterier. Antibiotikaresistens uppskattas av WHO vara en så allvarlig företeelse att den moderna medicinen är hotad2.

KONTAKTA MIG, JAG VILL VETA MER

Jag vill beställa och önskar få mer information om Bactiguards produkter

Bevisat verksam mot INFEKTIONER

En klinisk studie som gjorts med centrala venkatetrar med Bactiguards ytskikt har visat att ytskiktet reducerade infektioner med 52%3. Studien inkluderade 233 hematologiska onkologipatienter varav 113 fick standardkatetrar utan beläggning, medan 120 av patienterna fick katetrar med Bactiguards teknologi. Kateterrelaterade infektioner utvecklades hos 21% av patienterna med standardkateter men med endast 10% hos patienterna som fått katetrar med Bactiguards teknologi. Bactiguards ytskikt har även visat på en mycket god blodkompatibilitet. Dessutom visar kliniska data ingen ökad risk för trombos eller hemolys vid användningen av produkter med Bactiguards teknologi4.

Vävnadsvänlig och säker teknik

Bactiguards lösning är unik. I motsats till andra infektionsförebyggande teknologier som frisätter substanser som dödar bakterier, som till exempel stora mängder silverjoner, klorhexidin eller antibiotika, är Bactiguards teknologi varken toxisk eller farmakologisk och är mycket vävnadsvänlig5. Fram till idag har mer än 160 miljoner urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt använts i klinisk vård, utan några rapporterade biverkningar relaterade till ytskiktet.

Referenser

1. Klevens RM et al, Public Health Rep. 2007 Mar-Apr;1222):160-6
2. Kalra OP et al, J Glob Infect Dis. 2009 Jan;1(1):57-63
3. Goldschmidt H.et al., Zbl. Bakt.1995; 233: 215-223
4. Harter et al, Cancer. 94 (1):245-251 (2002)
5. Data on file

 
 

Artikel nr Storlek (Fr/Ch) Gauge (G) Längd (cm) Nål
EUCVN40116BIP 4 18 16 Rak
EUCVN40120BIP 4 18 20 Rak
EUCVN50116BIP 5 16 16 Rak
EUCVN50120BIP 5 16 20 Rak
EUCVN70116BIP 7 14 16 Rak
EUCVN70120BIP 7 14 20 Rak
EUCVN50116YBIP 5 16 16 Y-formad
EUCVN50120YBIP 5 16 20 Y-formad
EUCVN70116YBIP 7 14 16 Y-formad
EUCVN70120YBIP 7 14 20 Y-formad
Se mer [+]
Visa mindre [-]
Artikel nr Storlek (Fr/Ch) Gauge (G) Längd (cm) Nål
EUCVN40206BIP 4 22/22 6 Rak
EUCVN40210BIP 4 22/22 10 Rak
EUCVN40216BIP 4 22/22 16 Rak
EUCVN50210BIP 5 18/18 10 Rak
EUCVN50216BIP 5 18/18 16 Rak
EUCVN50220BIP 5 18/18 20 Rak
EUCVN70216BIP 7 16/16 16 Rak
EUCVN70220BIP 7 16/16 20 Rak
EUCVN70230BIP 7 16/16 30 Rak
EUCVN80216BIP 8,5 13/13 16 Rak
EUCVN80220BIP 8,5 13/13 20 Rak
EUCVN80230BIP 8,5 13/13 30 Rak
EUCVN50210YBIP 5 18/18 10 Y-formad
EUCVN50216YBIP 5 18/18 16 Y-formad
EUCVN50220YBIP 5 18/18 20 Y-formad
EUCVN70216YBIP 7 16/16 16 Y-formad
EUCVN70220YBIP 7 16/16 20 Y-formad
EUCVN70230YBIP 7 16/16 30 Y-formad
EUCVN80216YBIP 8,5 13/13 16 Y-formad
EUCVN80220YBIP 8,5 13/13 20 Y-formad
EUCVN80220YBIP 8,5 13/13 30 Y-formad
Se mer [+]
Visa mindre [-]
Artikel nr Storlek (Fr/Ch) Gauge (G) Längd (cm) Nål
EUCVN50308BIP 5,5 20/22/22 8 Rak
EUCVN50313BIP 5,5 20/22/22 13 Rak
EUCVN50330BIP 5,5 20/22/22 30 Rak
EUCVN70310BIP 7 16/18/18 10 Rak
EUCVN70316BIP 7 16/18/18 16 Rak
EUCVN70320BIP 7 16/18/18 20 Rak
EUCVN70330BIP 7 16/18/18 30 Rak
EUCVN71310BIP 7 14/18/18 10 Rak
EUCVN71316BIP 7 14/18/18 16 Rak
EUCVN71320BIP 7 14/18/18 20 Rak
EUCVN71330BIP 7 14/18/18 30 Rak
EUCVN80316BIP 8,5 14/18/18 16 Rak
EUCVN80320BIP 8,5 14/18/18 20 Rak
EUCVN80330BIP 8,5 14/18/18 30 Rak
EUCVN70310YBIP 7 16/18/18 10 Y-format
EUCVN70316YBIP 7 16/18/18 16 Y-format
EUCVN70320YBIP 7 16/18/18 20 Y-format
EUCVN70330YBIP 7 16/18/18 30 Y-format
EUCVN71310YBIP 7 14/18/18 10 Y-format
EUCVN71316YBIP 7 14/18/18 16 Y-format
EUCVN71320YBIP 7 14/18/18 20 Y-format
EUCVN71330YBIP 7 14/18/18 30 Y-format
EUCVN80316YBIP 8,5 14/18/18 16 Y-format
EUCVN80320YBIP 8,5 14/18/18 20 Y-format
EUCVN80330YBIP 8,5 14/18/18 30 Y-format
Se mer [+]
Visa mindre [-]
Artikel nr Storlek (Fr/Ch) Gauge (G) Längd (cm) Nål
EUCVN80416BIP 8,5 14/16/18/18 16 Rak
EUCVN80420BIP 8,5 14/16/18/18 20 Rak
EUCVN80430BIP 8,5 14/16/18/18 30 Rak
EUCVN80416YBIP 8,5 14/16/18/18 16 Y-format
EUCVN80420YBIP 8,5 14/16/18/18 20 Y-format
EUCVN80430YBIP 8,5 14/16/18/18 30 Y-format
Se mer [+]
Visa mindre [-]
Related files

BIP CVC Produktbroschyr