Infektionsförebyggande urinvägskateter

Bactiguards infektionsförebyggande urinvägskateter, BIP Foley Catheter, är en kvarliggande urinvägskateter med Bactiguards ytskikt, som har en dokumenterad förmåga att reducera bakteriuri, symtomatiska urinvägsinfektioner och möjliggör minskad användning av antibiotika. Den infektionsförebyggande teknologin för Bactiguard Infection Protection (BIP) bygger på att ett mycket tunt skikt av ädelmetallerna guld, palladium och silver appliceras på medicintekniska produkter. Ytskiktet är beständigt på produktens yta och minskar adhesionen och tillväxten av mikrober.

Katetern används för dränering och spolning av urinblåsan, eller för uppsamling och mätning av patientens urin. Den kan användas transuretalt eller suprapubiskt i upp till 90 dagar och finns både i latex och silikon med Bactiguards ytskikt som förhindrar infektion. Den har dessutom ett hydrofilt ytskikt, som minskar friktionen mellan katetern och urinröret vid insättning av katetern.

Kateterrelaterade urinvägsinfektioner (UVI)

Kateterrelaterade urinvägsinfektioner (UVI) utgör en stor del av vårdrelaterade infektioner (VRI)1. Dessa infektioner kan resultera i allvarliga komplikationer som urosepsis, vilket leder till såväl patienters lidande som ökad dödlighet och högre sjukvårdskostnader2. Risken för kateterrelaterad UVI ökar med antalet kateteriseringsdagar och om patienten har nedsatt immunförsvar. Riskgrupperna är bland andra svårt sjuka och patienter med urologiska maligniteter och neurologiska sjukdomar. Dessutom behandlas många av dessa infektioner med antibiotika, vilket ökar risken för uppkomsten och spridningen av multiresistenta bakterier.

KONTAKTA MIG, JAG VILL VETA MER

Jag vill beställa och önskar få mer information om Bactiguards produkter

Bevisat verksam mot kateterrelaterad UVI

Produkter med Bactiguards ytskikt har använts i ett stort antal kliniska studier och utvärderingar (1986–2015) med över 100 000 patienter. I fackgranskade (peer-reviewed) studier, där man specifikt tittat på förekomsten av symptomatiska kateterrelaterade urinvägsinfektioner (enligt gällande definition) hos patienter med >2 dagars kateterisering, var den viktade minskningen i genomsnitt 35 %.3,4,5,6,7 I vissa studier ser man dock en minskning med upp till hela 70 %5.   

                      

Vävnadsvänlig och säker teknik

Bactiguards lösning är unik. Till skillnad från andra infektionsförebyggande teknologier som frisätter substanser som dödar bakterier, som till exempel stora mängder silverjoner, klorhexidin eller antibiotika, är Bactiguards teknologi varken toxisk eller farmakologisk och är mycket vävnadsvänlig8. Efter 90 dagar i urin finns 99% av ytskiktet fortfarande kvar på BIP Foley Catheters yta, d.v.s. endast en minimal frisättning9. Hittills har mer än 150 miljoner urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt använts i klinisk vård, utan några rapporterade biverkningar relaterade till ytskiktet.

BIP Foley CATHETER ger kostnadsbesparingar

BIP Foley Catheter har visat sig minska UVI och minska kostnaderna. Flera oberoende hälsoekonomiska utvärderingar har utförts både i Europa och USA10,11,12,13. I en av dessa; en stor, prospektiv, randomiserad studie, på nästan 28.000 patienter, visade sig katetrar med Bactiguards ytskikt ge betydande årliga kostnadsbesparingar när manräknade på den överskjutande kostnaden för kateterrelaterad UVI10. I en annan två-årig prospektiv uppföljningsstudie av 10 vårdenheter; gav införandet av urinvägskatetrar med Bactiguards teknologi, en signifikant nedgång i kateterrelaterad UVI och ledde till ökade kostnadsbesparingar11. Kostnadsbesparingarna återfanns i marknader med flertalet olika ersättningsystem10,11,12,13. Med BIP Foley Catheter sågs lägre kostnader för sjukhusvistelse, lägre behandlingskostnader och förbättrad livskvalitet för patienterna12.

Referenser

1. Klevens RM et al, Public Health Rep. 2007 Mar-Apr;122(2):160-6
2. Kalra OP et al, J Glob Infect Dis. 2009 Jan;1(1):57-63
3. Pickard et al, The Lancet, Nov 5, 2012
4. Lederer JW et al, J WOCN 2014; 41(5):1-8
5. Seymour C, British Journal of Nursing, 2006; 15(11): 598-603
6. Gentry H et al, Nursing Standard. 2005; 19, 50, 51-54
7. NewtonT et al, Infection Control and Hospital Epidemiology; 2002; 23(1): 217-8
8. Data on file
9. Data on file. BIP Foley Catheter
10. Karchmer TB et al, Arch Intern Med. 27 november 2000; 160(21):3294-8
11. Rupp ME et al. AJIC. 2004; 32(8):445-450
12. Hidalgo Fabrellas et al. Enferm Intensiva. 2015; 26(2):54-62
13. Saint S. et al. Arch Intern Med. 2000; 160:2670-2675
 

Article nr Article Size Ballon vol Length
EU111080310 2-vägs Barn 8 5 30
EU111100310 2-vägs Barn 10 5 30
EU111120510 2-vägs 10 10 40
EU111123010 2-vägs 12 30 40
EU111140510 2-vägs 14 10 40
EU111143010 2-vägs 14 30 40
EU111160510 2-vägs 16 10 40
EU111163010 2-vägs 16 30 40
EU111180510 2-vägs 18 10 40
EU111183010 2-vägs 18 30 40
EU111200510 2-vägs 20 10 40
EU111203010 2-vägs 20 30 40
EU111220510 2-vägs 22 10 40
EU111223010 2-vägs 22 30 40
EU111240510 2-vägs 24 10 40
EU111243010 2-vägs 24 30 40
EU111260510 2-vägs 26 10 40
EU111263010 2-vägs 26 30 40
EU111280510 2-vägs 28 10 40
EU111283010 2-vägs 28 30 40
EU111300510 2-vägs 30 10 40
EU111303010 2-vägs 30 30 40
EU112163010 3-vägs 16 30 40
EU112183010 3-vägs 18 30 40
EU112203010 3-vägs 20 30 40
EU112223010 3-vägs 22 30 40
EU112243010 3-vägs 24 30 40
EU112263010 3-vägs 26 30 40
Se mer [+]
Visa mindre [-]
EU115060510 2-vägs Barn 6 3 31
EU115080510 2-vägs Barn 8 5 31
EU115100510 2-vägs Barn 10 5 31
EU115121010 2-vägs 12 10 40
EU115141010 2-vägs 14 10 40
EU115161010 2-vägs 16 10 40
EU115163010 2-vägs 16 30 40
EU115181010 2-vägs 18 10 40
EU115183010 2-vägs 18 30 40
EU115201010 2-vägs 20 10 40
EU115203010 2-vägs 20 30 40
EU115221010 2-vägs 22 10 40
EU115223010 2-vägs 22 30 40
EU115241010 2-vägs 24 10 40
EU115243010 2-vägs 24 30 40
EU115261010 2-vägs 26 10 40
EU115263010 2-vägs 26 30 40
EU116161010 3-vägs 16 10 40
EU116163010 3-vägs 16 30 40
EU116181010 3-vägs 18 10 40
EU116183010 3-vägs 18 30 40
EU116201010 3-vägs 20 10 40
EU116203010 3-vägs 20 30 40
EU116221010 3-vägs 22 10 40
EU116223010 3-vägs 22 30 40
EU116241010 3-vägs 24 10 40
EU116243010 3-vägs 24 30 40
EU116261010 3-vägs 26 10 40
EU116263010 3-vägs 26 30 40
Se mer [+]
Visa mindre [-]