Antibiotikaresistens

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) riskerar 10 miljoner människor årligen att dö år 2050 på grund av antibiotikaresistens om utvecklingen fortsätter i samma takt som idag. Det kan jämföras med att omkring 8 miljoner människor dör i cancer och cirka 1 miljon i trafikolyckor varje år.1​

Antibiotikaresistens

WHO varnar för att den höga och ständigt ökande användningen av antibiotika kommer att leda till att vanliga infektioner som halsfluss och öroninflammation i framtiden kan bli väldigt riskfyllda. I värsta fall kan de leda till döden när det inte längre finns någon effektiv medicinering att ta till.2 Även vanliga rutinoperationer och cancerbehandlingar som är beroende av fungerande antibiotika för att komplettera patientens eget immunförsvar kan i framtiden bli betydligt mer riskfyllda.

Antibiotikaresistens leder till längre sjukhusvistelser, högre vård- och läkemedelskostnader och ökad dödlighet. För att minska problemet med antibiotikaresistens är det viktigt att antibiotika enbart förskrivs när det är nödvändigt.3,4

Referenser:
1. European Commission. 2017. A European one Health Action Plan Against Antimicrobial Resistance (AMR).
2. Burke JP. New England Journal of Medicine, 2003, 348:651–656.
3. Allegranzi B et al. Lancelott, 2011. 377:228-241
4. Stijn Blot et al. Critical Care Medicine, March (2014) 42:3