Elisabeth Anderson

Det har aldrig varit så lätt som nu

Det första jag lägger märke till hos Elisabeth när vi ses, är hennes enorma livsglädje. Det strålar om den kortklippta, gråhåriga kvinnan i 60-årsåldern. Livet förändrades dramatiskt den där dagen i januari för 21 år sedan när Elisabeth drabbades av en hjärnblödning, som placerade henne i rullstol. Fram till dess arbetade hon som sjuksköterska och levde ett vanligt liv med man och barn.

"Det är tur att du inte vet när du är ung vad som kan hända. Det är många saker jag har fått lära mig som patient, som jag inte kände till när jag arbetade inom vården", säger Elisabeth.

Livet i rullstol innebar att Elisabeth behövde urinvägskateter. Det resulterade i återkommande urinvägsinfektioner och ständiga antibiotikakurer.

"Varje gång jag fick en ny kateter insjuknade jag inom loppet av en vecka. De ständiga urinvägsinfektionerna gjorde att jag kände mig sjuk och allmänpåverkad", suckar hon.

Den stora konsumtionen av antibiotika slutade med att Elisabeth utvecklade multiresistenta bakterier, bakterier som antibiotika inte längre biter på. Detta gjorde att de otaliga urinvägsinfektionerna inte längre kunde behandlas med medicin. För drygt två år sedan fick Elisabeth, via sin uroterapeut på Centralsjukhuset i Karlstad, höra talas om Bactiguards urinvägskateter.

"Det var den unika lösningen som förebygger uppkomsten av bakterieinfektioner och minskar antibiotikaanvändningen, som fångade mitt intresse för den här katetern. Speciellt för en patient som Elisabeth som haft så många infektioner fanns allt att vinna", säger uroterapeuten.

För Elisabeth blev resultatet över förväntan. Hon har inte haft några urinvägsinfektioner under de senaste två åren.

"Det har aldrig varit så lätt som det är nu. Jag har inga infektioner, behöver inte längre ta någon antibiotika och har fått tillbaka min livsglädje", säger en leende Elisabeth.

Uroterapeuten ser fler fördelar med katetern, förutom att den hindrar infektioner är den även smidig vid uttagning och insättning tack vare hydrogel-beläggningen. Även kollegorna har visat stort intresse när de hört vilken positiv effekt bytet av kateter haft för Elisabeth, och nu får även andra patienter, som ofta drabbats av infektioner, prova Bactiguard-katetern.
Att alla borde ha en Bactiguard-kateter från allra första början för att undvika problem borde vara en självklarhet enligt Elisabeth, som betonar att sjukvården borde ta mer hänsyn till patientens välmående när man tar beslut om vilken kateter som ska köpas in.

"Är den så här bra, som den är för mig, så borde ju fler få möjlighet att använda katetern för att slippa ha ont. Det är en vinst både för patienten som slipper lida i onödan och sjukvården som kan minska kostnaderna för svårbehandlade och långa infektioner", säger hon. 

Elisabeth Andersson är ett fingerat namn