Hagar Söderlund

Med en ny kateter fick jag sova på nätterna

En svår infektion och flera efterföljande behandlingar med stora mängder antibiotika ledde till att Hagar Söderlunds man Lennart fick ärrbildningar och svårt att kissa. Till slut återstod inget annat alternativ än att sätta in en suprapubisk urinvägskateter, som är en kvarliggande kateter som placeras i urinblåsan genom ett hål i bukväggen. 

Nästan direkt efter att den första katetern sattes in, fick Lennart en urinvägsinfektion. Och så fortsatte det månad efter månad med flertalet antibiotikakurer. Första gången som Hagar fick höra talas om Bactiguards unika lösning, var när hon läste en artikel i Dagens Nyheter. Då hade det gått nästan ett år sedan hennes man fick sin första kateter. Under en tidsperiod av sju månader behandlades Lennart med inte mindre än sju antibiotikakurer. Han drabbades av flera livshotande kateterstopp, som medförde nattbesök på akuten.

-Jag blev helt euforisk när jag insåg att det finns en lösning som skulle kunna minska antalet infektioner och att det här kunde vara ett bra alternativ för min man, säger Hagar.

Strax därefter tog Hagar mod till sig och ringde till Bactiguard, som i sin tur kontaktade Lennarts läkare på Karolinska sjukhuset. En vecka senare fick Lennart sin första Bactiguard-belagda urinvägskateter.

Tack vare katetern blev Lennart nästan helt fri från sina urinvägsinfektioner, kateterstopp och var glad att han ”slapp knapra de där pillren”, som han uttryckte det. Det blev mindre obehag när katetern skulle bytas. Hans allmäntillstånd förbättrades, aptiten likaså och hans gamla jag, som hade en stor portion humor, kom fram igen. Det blev fler promenader för Hagar och Lennart medan nattbesöken på akuten uteblev.

För mig som anhörig blev kateterbytet oerhört positivt. Äntligen kunde jag få sova på nätterna eftersom min man blev fri från sina ständiga infektioner, slapp lida och jag inte längre behövde frukta nästa kateterstopp, säger Hagar.