Vincenzo Carta

Min livskvalitet har verkligen förbättrats

Vincenzo Cartas livskvalitet har förbättrats avsevärt sedan han började använda Bactiguards urinvägskatetrar.

"När jag är på gott humör, så känner jag inte ens att jag har en kvarliggande urinvägskateter. Den är väldigt komfortabel" säger Vincenzo.

2007 råkade Vincenzo ut för en allvarlig olycka på sin arbetsplats, som skadade hans buk och inre organ. Strax efter opererades han och fick sin första urinkateter. Under tiden som han vårdades på intensivvårdsavdelningen, drabbades Vincenzo av multiresistenta bakterier. Detta ledde till smärtsamma urinvägsinfektioner, som behandlades med starka antibiotikakurer och under de kommande åren levde Vincenzo med ständigt återkommande urinvägsinfektioner som begränsade hans dagliga liv.

Första gången som Vincenzo hörde talas om Bactiguards infektionshämmande urinvägskatetrar var 2010, när personalen på intensivvårdsavdelningen på University Polyclinic i Padova i Italien presenterade detta alternativ för honom. Ända sedan dess har Vincenzo använt Bactiguards urinvägskatetrar.

Införandet av urinvägskatetern är enligt Vincenzo inte helt okomplicerat på grund av olika hälsorelaterade orsaker. Trots detta tycker han att Bactiguards urinvägskateter, BIP Foley Catheter, i latex är mjuk och mer bekväm än den kateter han använde innan.

Färre urinvägsinfektioner är enligt Vincenzo den största fördelen. Men även minskad antibiotikabehandling och kateterns komfort har förbättrat hans livskvalitet.

Tidigare, när Vincenzo fortfarande använde standardkatetrar, visade urintestet alltid bakterier som orsakade urinvägsinfektioner.

"Direkt efter att jag fick min första BIP Foley Catheter, visade urinprovet att det inte längre fanns några bakterier som Pseudomonas aeruginosa och Escherichia coli" säger Vincenzo.